Maturita z matematiky – vstupenka na FI MU

Přijímačky a NSZ |

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně je první vlaštovkou mezi školami, které akceptují státní maturitu. Dobrý výsledek u maturity z matematiky (vyšší úrovně obtížnosti) zajistí přijetí na Fakultu informatiky MU bez přijímacích zkoušek.
Přijímací zkouška na Fakultu informatiky Masarykovy univerzity má již po několik let podobu celounivezitního testu studijních předpokladů (TSP MU). Fakulta informatiky tradičně nabízí uchazečům možnost prominutí přijímací zkoušky na základě nejrůznějších kritérií, např. úspěšného řešení středoškolských odborných olympiád, výsledku v Národních srovnávacích zkouškách atp.

V letošním roce na uchazeče čeká novinka: přijímací zkouška na FI MU může být prominuta i těm, kteří absolvují maturitu z matematiky vyšší úrovně obtížnosti a svým výsledkem se zařadí mezi 30 procent nejlepších.

Mezi další kritéria patří např. výsledek v mezinárodním testování SAT I z matematiky či úspěšné řešení korespondenčních seminářů, které jsou organizovány Fakultou informatiky.

Kompletní seznam kritérií a přesné znění podmínek přijímacího řízení na FI MU je k dispozici na adrese: http://www.fi.muni.cz/docs/kriteria_2011_2012.pdf.Komentáře