Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení

Aktuality |

Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně se sídlem v Ústí nad Labem vypsala 2. kolo přijímacího řízení.
PřF UJEP v Ústí nad Labem vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do vybraných bakalářských oborů. Přihlášku můžete podat do 20. srpna 2012 elektronicky nebo písemně. Administrativní poplatek činí 555,- Kč v obou případech volby. Pro přijetí ke studiu musí uchazeč dodat podklady (ty se liší pro každý obor), dále zaplatit včas manipulační poplatek, doložit řádně a včas ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání a úspěšně splnit přijímací zkoušku, jestliže je pro daný obor povinná. Podmínky pro jednotlivé obory naleznete v následujících tabulkách:

 

1. Jednooborová studia

Program

Obor

Typ

Délka

Forma

Přijímací zkouška

Geografie

Geografie střední Evropy

Bc.

3

PS

portfolio

Chemie

Toxikologie a analýza

škodlivin (v Ú. n. L.)

Bc.

3

PS

promíjí se

Toxikologie a analýza

škodlivin (v Litvínově)

Bc.

3

PS

promíjí se

Biologie

Biologie

BC.

3

KS

písemný test

Fyzika

Počítačové modelování

ve fyzice a technice

Bc.

3

PS/KS

promíjí se

Počítačové modelování

ve fyzice a technice

a výrobě (v Chomutově)

Bc.

3

KS

promíjí se

Aplikovaná fyzika

Aplikované nanotechnologie

Bc.

3

PS

promíjí se

Aplikovaná informatika

Informační systémy (v Litvínově)

Bc.

3

PS

portfolio

Matematika

Matematika a její použití

v přírodních vědách

Bc.

3

PS

promíjí se

 

Přijímací zkouška z biologie bude prominuta uchazečům, kteří ve společné části maturitní zkoušky složili úspěšně zkoušku z nepovinného předmětu Biologie.

 

2. Dvouoborová studia

Program

Obor

Typ

Délka

Forma

Přijímací zkouška

Matematika

Matematika + Geografie

Bc.

3

PS

promíjí se

Matematika + Informatika

Bc.

3

PS

promíjí se

Matematika + Biologie

Bc.

3

PS

pís. test z biologie

Matematika + Historie

Bc.

3

PS

pohovor z historie

Matematika + Němčina a literatura

Bc.

3

PS

promíjí se

Geografie

Geografie + Informatika

Bc.

3

PS

promíjí se

Geografie + Historie

Bc.

3

PS

pohovor z historie

Geografie + Němčina a literatura

Bc.

3

PS

promíjí se

Geografie + Politologie

Bc.

3

PS

pohovor z politologie

Chemie

Chemie + Biologie

Bc.

3

PS

pís. test z biologie

Chemie + Informatika

Bc.

3

PS

promíjí se

Chemie + Geografie

Bc.

3

PS

promíjí se

Chemie + Matematika

Bc.

3

PS

promíjí se

Biologie

Biologie + Geografie

Bc.

3

PS

pís. test z biologie

Fyzika

Fyzika + Biologie

Bc.

3

PS

pís. test z biologie

Fyzika + Chemie

Bc.

3

PS

promíjí se

Fyzika + Informatika

Bc.

3

PS

promíjí se

Fyzika + Matematika

Bc.

3

PS/KS

promíjí se

Informatika

Informatika + Historie

Bc.

3

PS

pohovor z historie

 

3. Dvouoborová studia se zaměřením na vzdělávání

Program

Obor

Typ

Délka

Forma

Přijímací zkouška

Matematika

Matematika + Informatika

Bc.

3

PS

promíjí se

Matematika + Němčina a literatura

Bc.

3

PS

promíjí se

Matematika + Historie

Bc.

3

PS

pohovor z historie

Matematika + Hudební výchova

Bc.

3

PS

ano

Matematika + Technická výchova

Bc.

3

PS

promíjí se

Chemie

Chemie + Informatika

Bc.

3

PS

promíjí se

Chemie + Matematika

Bc.

3

PS

promíjí se

Chemie + Technická výchova

Bc.

3

PS

promíjí se

Fyzika

Fyzika + Chemie

Bc.

3

PS

promíjí se

Fyzika + Informatika

Bc.

3

PS

promíjí se

Fyzika + Matematika

Bc.

3

PS

promíjí se

Informatika

Informatika + Technická výchova

Bc.

3

PS

promíjí se

 

Přijímací zkoušky se budou konat 5. září 2012 v areálu UJEP v ulici České mládeže 8 v Ústí nad Labem. Rozhodnutí o přijetí bude uchazeči zasláno do následujících 30 dnů. Detailní informace spolu s elektronickou přihláškou naleznete na stránkách PřF UJEP.

 

Zdroj: PřF UJEPKomentáře