3. kolo přijímaček: Konzervování a restaurování keramiky – VOŠ restaurátorská

Aktuality |

Máte po maturitě, ale na vysokou se vám pokračovat nechce? Můžete zkusit Vyšší odbornou školu restaurátorskou, která vypsala 3. kolo přijímaček.
Vyšší odborná škola restaurátorská umožňuje do 17. září 2012 všem zájemcům o restaurování podat přihlášku ke 3. kolu přijímacího řízení do oboru Konzervování a restaurování keramiky. Přijímací zkoušky se konají následně 24. září 2012.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky. Obsahem přijímací zkoušky je test z cizího jazyka (možnost volby mezi angličtinou a němčinou) v rozsahu učiva gramatiky střední školy a test z dějin výtvarné kultury obsahující i otázky z oblasti dějin řemesla zvoleného oboru studia.

Talentová část přijímací zkoušky sestává z dvou výtvarných úkolů – kresby a modelování podle předlohy, a prezentace nejméně 20 domácích výtvarných prací (zátiší, hlava, figura, detail, kopie, volná tvorba apod). Navíc je možné předložit fotodokumentaci trojrozměrných prací. Součástí přijímací zkoušky je pohovor s restaurátory, kteří se zajímají o předcházející zkušenosti z oboru studia a předpoklady uchazeče ke studiu.

Přihlášku si stáhnete na webových stránkách školy. Adresa školy je Obřanská 7, Brno-Maloměřice, 614 00.

Obor připravuje studenty pro široké spektrum činností souvisejících s restaurováním keramiky. Cílem vzdělávacího programu je připravit vysoce kvalifikované, humanitně, technicky i mistrovsky řemeslně vzdělané specialisty v oboru své činnosti, kteří jsou schopni pracovat samostatně i v týmu při záchraně památek užitého umění. Studium je ukončeno absolutoriem, jehož úspěšném vykonání získá absolvent titul DiS. – Diplomovaný specialista.

 

Zdroj: www.ssudbrno.czKomentáře