Mimořádné přijímací řízení na FBMI ČVUT

Aktuality |

Rozhodli jste se pro vysokoškolské studium až nyní? Nepodařilo se vám dostat se na vysněnou školu? Neztrácejte naději. Ještě stále máte šanci uspět v přijímacím řízení na FBMI ČVUT.
Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického vyhlásil mimořádný termín přijímacího řízení pro akademický rok 2012/13. Přihlášku si tak můžete podat k bakalářským i navazujícím magisterským studijním programům.

Bakalářské studijní programy

K vypsaným bakalářským tříletým studijním programům patří:

Pro všechny bakalářské studijní programy jsou jednotné písemné testy, které si spolu s podrobnými zprávami o úspěšnosti můžete prohlédnout na webových stránkách ČVUT.

Navazující magisterské studijní programy

U navazujících dvouletých magisterských studijních programů si můžete vybrat:

Detailní informace, doporučenou literaturu pro písemné testy včetně přihlášky naleznete na webových stránkách. Přihlásit se můžete do 15. srpna 2012. Samotné přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 11. až 13. září 2012.

 

Zdroj: FBMI ČVUTKomentáře