VŠTE vypsalo mimořádné přijímací řízení do bakalářského studia

Aktuality |

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích vypsala mimořádné přijímací řízení do bakalářského studia pro akademický rok 2012/13.
V rámci mimořádného přijímacího řízení pro zimní semestr akademického roku 2012/13 se můžete na VŠTE přihlásit ke studijním programům:

  • Ekonomika a management, Ekonomika podniku (kombinovaná forma studia)
  • Stavitelství, Stavební management (kombinovaná forma studia)
  • Stavitelství, Konstrukce staveb (prezenční forma studia)
  • Dopravní technologie a spoje, Technologie dopravy a přepravy (kombinovaná/prezenční forma studia)

Výuka v  kombinované formě probíhá vždy dvakrát do měsíce po dvou dnech v rámci harmonogramu VŠTE (většinou se jedná o víkendovou výuku). Výuka v prezenční formě studia probíhá od pondělí do pátku dle harmonogramu VŠTE.

Po absolvování mimořádného studia v délce dvou semestrů je úspěšným absolventům tohoto studia  garantován  přechod do řádného, tedy účastníkem nehrazeného studia, na VŠTE ve zvoleném oboru.  Při přechodu do řádného studia může účastník požádat o změnu formy studia a pokračovat jak v prezenční, tak kombinované formě, přičemž složené zkoušky budou ve smyslu § 60 zákona o vysokých školách uznány a získané kredity započteny do studia.

Přihlášky můžete podávat do 30. září 2012. Studium je zpoplatněno částkou 10 000 korun za jeden semestr. O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí doručení přihlášky.

 

Zdroj: vstecb.czKomentáře