VŠTE nabízí druhou šanci – vypsala 2. kolo přijímacího řízení

Aktuality |

Vysoká škola technická a ekonomická se sídlem v Českých Budějovicích vypsala 2. kolo přijímacího řízení.
Do 5 bakalářských studijních programů můžete stále podat do 3. srpna 2012 přihlášku na Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, která vypsala 2. kolo přijímacího řízení.

Vybrat si tak můžete ze tří čtyřletých oborů: Stavitelství, obor Konstrukce staveb (prezenčně) a Stavitelství, obor Stavební management (prezenčně nebo kombinovaně). Tříleté bakalářské obory nabízí škola dva, které se ovšem liší pouze formou studia: Ekonomika a management, obor Ekonomika podniku (v prezenční nebo kombinované formě studia).

Podmínkou pro přijetí do studijního programu je dosažení středního vzdělání s maturitou. Po vyplnění elektronické přihlášky a zaplacení administrativního poplatku ve výši 500,- Kč stačí škole zaslat:

  • potvrzený katalogový list za třetí ročník studia střední školy nebo
  • potvrzený katalogový list za první ročník nástavbového studia nebo
  • ověřenou kopii vysvědčení za třetí ročník studia střední školy nebo
  • ověřenou kopii vysvědčení za první ročník nástavbového studia.

Dále musí uchazeč do dne zápisu ke studiu na VŠTE dodat ověřenou kopii maturitního svědčení.

Samotné přijímací zkoušky uchazeč nekoná – škola tak určí pořadí uchazečů podle váženého průměru ze známek ze školou potvrzeného dokumentu (viz výše). Seznam přijatých studentů bude uveřejněn na webových stránkách školy a na Úřední desce do 17. srpna 2012.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích patří k mladším veřejným VŠ, neboť byla založena až roku 2006. VŠTE je neuniverzitním typem školy, která nabízí bakalářské studijní programy ve tří a čtyřletých oborech. Více informací naleznete na webových stránkách VŠTE.

 

Zdroj: www.vstecb.czKomentáře