U didaktických testů podzimního termínu státních maturit neuspěla třetina žáků

Aktuality |

Cermat zveřejnil výsledky didaktických testů podzimního zkušebního termínu státních maturit. Zároveň také přidal pravidla pro podání žádosti o přezkum výsledku či průběhu maturitní zkoušky.
Z celkového počtu  21 500 studentů přihlášených k didaktickým testům podzimního termínu státních maturit vykonalo zkoušku 17 600 z nich, což představuje více než 80 % účast.

V řádném termínu vykonali studenti celkem 8 800 zkoušek, přičemž 8 600 zkoušek bylo opravných a zbývající část tvořily zkoušky náhradní (v případě, kdy se žák nemohl účastnit jarního termínu, a to zejména ze zdravotních důvodů).

Celkem 8 300 maturantů, což představuje téměř polovinu všech podzimních testů, vykonalo zkoušku z matematiky v základní úrovni obtížnosti. Druhým nejpočetněji zastoupeným předmětem byl s 5 100 žáky český jazyk a literatura v základní úrovni obtížnosti. Test z angličtiny, resp. němčiny základní úrovně obtížnosti pak konalo 3 100, resp. 1 000 žáků.

Neúspěšnost u podzimního termínu

V souhrnu neuspělo u didaktických testů 33,7 % zúčastněných studentů. Z hlediska počtu všech přihlášených podzimních zkoušek však úspěchem skončilo pouze 54 %. Celkově se tedy 3 900 zkoušek nekonalo a dalších 5 900 skončilo nezdarem.

Nejvyšší neúspěšnost byla opět u matematiky, kterou z celkového počtu přihlášených složilo pouze 39 %. Následovala němčina s více než třetinovou neúspěšností a angličtina s 29 %. Test z českého jazyka a literatury složilo úspěšně téměř 90 % těch, jež se ke zkoušce dostavili.

Nejhůře u testů dopadli ti, kteří konali zkoušku podruhé. Opravnými testy neprošla téměř polovina z nich. Maturanti, kteří nebyli k jarnímu termínu maturit připuštěni, tentokrát úspěšně složili 80 % konaných testů.

Pravidla pro podání žádosti o přezkum

Pokud máte pochybnosti o výsledku či průběhu maturitní zkoušky, máte podle § 82 školského zákona č. 561/2004 Sb právo podat žádost o přezkum. Důležité je ovšem zvolit správnou adresu, na kterou žádost zaslat, neboť se pravidla pro podání a vyřízení žádosti liší podle typu zkoušky.

Žádost o přezkum výsledku didaktického testu společné části je možné podat nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se maturant oficiálně dozvěděl výsledek didaktického testu. Žádost se podává písemně na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (adresa: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1), jež žadatele vyrozumí o rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Pokud chce maturant podat žádost o přezkum výsledku písemné práce či ústní zkoušky společné části nebo proti výsledku profilové zkoušky, musí tak učinit nejpozději do 8 dnů od chvíle, kdy mu byl výsledek zkoušky sdělen. Písemnou žádost o přezkum v těchto případech zasílá místně příslušnému krajskému úřadu, který o žádosti rozhodne během 30 dnů.

V žádosti nesmí být opomenuto jméno, příjmení, identifikační číslo maturanta (lze dohledat z výpisu přihlášky k maturitní zkoušce nebo z maturitní pozvánky) a doručovací adresa, na kterou rozhodovací orgán odešle vyrozumění.

 

Zdroj: Novamaturita.czKomentáře