Veřejné vysoké školy se s MŠMT dohodly na snížení limitu počtu studentů

Aktuality |

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dojednalo s veřejnými VŠ změny v počtu studentů pro příští akademický rok.
akademickém roce 2012/13 bude limit pro celkový počet studentů na veřejných vysokých školách snížen o 5% a limit pro uchazeče přijímané do prvních ročníků téměř o 10%.

Náměstek pro výzkum a vysoké školství Ivan Wilhelm uvedl, že však bude zcela v kompetencích každé vysoké školy, aby si určila počet přijímaných studentů. V takovém případě ale bude škola studenty přijaté nad limit financovat vlastními prostředky.

Jednání mezi MŠMT a veřejnými vysokými školami probíhají každoročně, ale až nyní vyjednávání dospělo ke snížení limitu financovaných studentů. Hlavním záměrem MŠMT je zlepšení rozpočtové stránky vysokých škol a růst kvality vysokoškolského vzdělání.

MŠMT se zasazuje o zastavení rostoucího počtu vysokoškolských studentů již od roku 2009. Následně plánuje počty snižovat, aby zajistilo zvýšení prostředků poskytovaných státem na jednoho studenta a  podpořilo tak kvalitu vzdělávacího procesu. Pokud se v roce 2013 nezmění výrazně rozpočtová politika ve financování vysokých škol, lze očekávat celkové zlepšení a růst výdajů na jednoho studenta.

Snižování počtů studentů na veřejných vysokých školách probíhá diferencovaně na základě analýz, demografického vývoje i zpětné vazby od VŠ. Velkou roli hrají také výsledky škol spolu s jejich kvalitou.

 

Zdroj: MŠMTKomentáře