MŠMT připraveno na změny ve státních maturitách

Aktuality |

Na základě doporučení pracovní skupiny pro revizi je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala připraven prosadit změny státní maturity již pro příští akademický rok.
Jak vysvětlil ministr Fiala, cílem ministerstva je zachování společné a státní části maturity, která by však od roku 2013 měla mít pouze jednu úroveň obtížnosti. Zaniklo by tak dělení na základní a vyšší úroveň u všech předmětů.

Podle současné podoby školského zákona nedojde ani k rozšíření povinné státní části o další předměty. I nadále tak zůstane povinná zkouška z českého jazyka a literatury a výběr mezi cizím jazykem a matematikou.

Celková podoba státní maturity z českého jazyka a literatury, jež byla složená ze tří částí, zůstane zachována. Didaktický test tak bude stejně jako doposud zadáván a hodnocen centrálně Cermatem. Naopak písemná i ústní část zkoušek by měly být stejně jako v prvním roce státních maturit hodnoceny na školách, což ale nejdříve upraví prováděcí předpis a vyhláška.

Ani u cizích jazyků a matematiky nedojde k výrazným změnám ve srovnání s rokem 2012. Pouze u matematiky doporučila pracovní skupina zvýšit počet otevřených úloh při současném navýšení času pro vypracování.

Nepatrných změn se maturanti dočkají i u harmonogramu maturitních zkoušek. Nově by měl žák obdržet maturitní vysvědčení okamžitě po úspěšném složení poslední zkoušky. Změna tak má  umožnit studentům, aby v případě kladného vyřízení žádosti o přezkumné řízení maturitní zkoušky obdrželi vysvědčení nejpozději před zápisem na vysokou školu.

 

Zdroj: MŠMTKomentáře