FMMI VŠB-TU Ostrava vypsalo 3. kolo přijímacího řízení – šanci mají i podzimní maturanti

Aktuality |

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské –Technické univerzitě v Ostravě vypsala 3. kolo přijímacího řízení. Díky pozdní uzávěrce mají šanci i podzimní maturanti!
Vysoká škola báňská-Technická univerzita v Ostravě vypsala již třetí kolo přijímacího řízení na Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství. Díky uzávěrce s datem 21. září 2012 mají šanci i studenti, jež skládají maturitu v podzimním termínu.

Můžete si vybrat z:

Studijní program

Studijní obor

Ekonomika a řízení průmyslových systémů

Ekonomika a management v průmyslu

Management jakosti

Automatizace a počítačová technika v průmyslu

Materiálové inženýrství

Technické materiály

Neželezné kovy a speciální slitiny

Diagnostika materiálů

Recyklace materiálů

Materiály a technologie pro automobilový průmysl

Metalurgické inženýrství

Technologie výroby kovů

Slévárenské technologie

Technologie tváření a úpravy materiálu

Tepelná technika a životní prostředí

Umělecké slévárenství

Procesní inženýrství

Chemie a technologie paliv

Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu

Chemie a technologie ochrany prostředí

 

Přijímací zkoušky se nekonají – fakulta přijme uchazeče na základě dosažených studijních výsledků na střední škole.

Přihlášku ke studiu lze podat elektronicky na webových stránkách školy. Při podání elektronické přihlášky je však nutné přihlášku vytisknout, podepsat, prospěch ze střední školy nechat potvrdit na střední škole a přihlášku spolu s ostatními doklady zaslat na studijní oddělení FMMI.

 

Zdroj: fmmi.vsb.czKomentáře