Nový obor – Sociální informatika

Aktuality |

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně otevře nový multidisciplinární obor "Sociální informatika"
Sociální informatika je nový multidisciplinární obor na pomezí prakticky informatických a informačních disciplín a sociálních studií. Zkoumá informační a komunikační technologie v jejich širším sociálním, institucionálním a kulturním kontextu. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně je první fakultou, která tento obor v ČR nabízí.

„Absolvent může najít uplatnění zejména při návrhu, vývoji, realizaci a správě informačních technologií se sociálním impaktem, jako jsou např. Internetové aplikace, sociální sítě, rozsáhlé databázové systémy, dialogové a expertní systémy, e-learningové aplikace, apod. Absolventi se rovněž uplatní v oblasti vývoje a využití informačních a komunikačních technologií v IT firmách i všech oblastech státní správy, výzkumných ústavech a školách.“ (web FI MU)

Formálně je tento obor začleněn do programu Aplikovaná informatika, do něhož mimo jiné patří obory jako Informatika ve veřejné správě, Bioinformatika a Grafický design. Přihlášky jsou přijímány od 1.11.2010.

Více o oboru najdete na adrese:

http://www.fi.muni.cz/admission/bachelor/aplinfo/socialni_informatika.xhtml

Zdroj: webové stránky FI MUKomentáře