Fakulta pedagogická ZČU zohledňuje v přijímacím řízení státní maturitu

Aktuality |

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni uzná uchazečům v určitých případech výsledek státních maturit.
Fakulta tak patří k jedněm z prvních v republice, které se rozhodly výsledky státní maturity uznávat. V mnoha případech tak uchazeči mohou při splnění kritérií předejít dodatečným přijímacím zkouškám.

Pokud uchazeči do 31. května 2012 dodají na studijní oddělení Fakulty pedagogické výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky a splní požadované hranice úspěšnosti, budou automaticky přijati ke studiu. Kritéria pro přijetí bez vykonání přijímací zkoušky k jednotlivým oborům jsou:

 

OBOR STUDIA

MATURITNÍ PŘEDMĚT

ÚROVEŇ

ÚSPĚŠNOST

Matematická studia

matematika

vyšší

70 %

Chemie se zaměřením na vzdělávání

chemie

 

uspěl/a

Biologie se zaměřením na vzdělávání

biologie

 

70 %

Informatika se zaměřením na vzdělávání

matematika

vyšší

70 %

Geografie se zaměřením na vzdělávání

zeměpis

 

uspěl/a

Ekonomická a regionální geografie

zeměpis

 

uspěl/a

Historie se zaměřením na vzdělávání

dějepis

 

70 %

Vizuální kultura pro vzdělávání

dějiny umění

 

uspěl/a

Angličtina se zaměřením na vzdělávání

anglický jazyk

vyšší

90 %

Čeština se zaměřením na vzdělávání

český jazyk a lit.

vyšší

80 %

Francouzština se zaměřením na vzdělávání

francouzský jazyk

vyšší

uspěl/a

Němčina se zaměřením na vzdělávání

německý jazyk

vyšší

80 %

Psychologie se zaměřením na vzdělávání

občanský a společenskovědní základ

vyšší

80 %

Ruština se zaměřením na vzdělávání

ruský jazyk

vyšší

uspěl/a

 

Všichni úspěšní studenti musí následně u převzetí rozhodnutí o přijetí předložit úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení a případné další podklady či potvrzení (od foniatra, tělovýchovného lékaře, logopeda, atd.).

Fakulta navíc vypsala dodatečné přijímací kolo pro akademický rok 2012/13 k tříletému bakalářskému studijnímu programu Přírodovědná studia, obor Informatika se zaměřením na vzdělávání v kombinované formě. Termín pro odevzdání přihlášek je 30. června 2012. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení maturitní zkoušky. Uchazeči budou následně vybráni podle dosažených výsledků u písemné zkoušky odborných znalostí. Pokud však uchazeč složil úspěšně didaktický test z matematiky ve vyšší úrovni s úspěšností minimálně 70 %, bude mu přidělen v písemné zkoušce odborných znalostí plný počet bodů a ke studiu bude přijat bez přijímací zkoušky.

Detailní informace naleznete na webových stránkách ZČU FPE.

 

Zdroj: Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v PlzniKomentáře