Přijímací řízení na MU v Brně spuštěno

Aktuality |

Počínaje dnešním dnem přijímá Masarykova univerzita přihlášky do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2011/2012.
Dne 1.11. spustila Masarykova univerzita v Brně v rámci svého informačního systému příjem přihlášek do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2011/2012. Přihlášky se podávají pouze elektronicky.

Vstup do příslušné sekce informačního systému: http://is.muni.cz/prihlaska/

Termín podání přihlášek na MU je 28.2.2011.Komentáře