2. kolo přijímacího řízení na brněnské Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Aktuality |

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vypsala druhé kolo přijímacího řízení.
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vypsala druhé kolo přijímacího řízení do programu Angličtina v elektrotechnice a informatice. K tomuto tříletému bakalářskému oboru v prezenční formě studia se můžete přihlásit do 31. července 2012 na webových stránkách fakulty.

Studium je zacíleno na osvojení si interdisciplinárních znalostí a dovedností, díky nimž získá absolvent vzdělání, jehož nabídka na trhu práce chybí. I vzhledem k pozici angličtiny jako globálního jazyka je obor v kombinaci s elektrotechnickým zaměřením do budoucna perspektivní.

Studenti tak mají možnost získat odborné znalosti v jednotlivých elektrotechnických oborech spolu se znalostmi anglického jazyka na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce. Celé studium navíc doplňuje výcvik manažerských dovedností, který má spolu s ekonomií připravit studenty pro potřeby rozvíjejícího se trhu práce.

Uplatnění tak mohou absolventi najít mimo jiné v administrativě, státní správě, průmyslu, vědecko-výzkumných institucích, managementu a oborově orientovaném inženýrství.

 

Zdroj: vutbr.czKomentáře