Bezplatný emailový seminář TSP MU opět běží

Přijímačky a NSZ |

Vzdělávací agentura Kurzy-Fido.cz opět spustila bezplatný emailový seminář testů studijních předpokladů. Každý týden sada nových zadání a řešení z minulého týdne.
Podobně jako v předchozích letech mají všichni, kteří se chtějí systematicky připravovat na Test studijních předpokladů Masarykovy univerzity, možnost zaregistrovat se na webu www.reseni-tsp.cz a každý týden najít ve své mailové schránce zadání pěti problémových úloh a řešení předchozí sady. Řešení je opatřeno podrobným výkladem a komentáři, zmiňována jsou alternativní řešení a možné „fígle“.

Úlohy použité pro účely tohoto semináře pocházejí z originálních testů MU – vzdělávací agentura Kurzy-Fido.cz pro tento emailový seminář získala licenci k využití testů od Masarykovy univerzity.

Registrace nevyžaduje kromě emailové adresy žádné další údaje. Tématicky je seminář zaměřen na tradičně problémové subtesty, především na numerické, analytické a symbolické myšlení. Okrajově jsou v něm zmiňovány též úlohy z ostatních subtestů. Součástí průvodních mailů jsou rovněž krátké zprávy připomínající např. termíny dnů otevřených dveři či jiné akce, odkazy na zajímavé informační zdroje atp.

V loňském roce tento seminář využívalo přes 1200 uchazečů o studium na MU.Komentáře