Dobrý tip: dostupná příprava na OSP Z

Přijímačky a NSZ |

Sháníte vhodné a cenově dostupné materiály pro přípravu na test OSP Z na Národní srovnávací zkoušky?
 

Společnost Scio, která test OSP vyvíjí a využívá v rámci Národních srovnávacích zkoušek, nabízí řadu materiálů k procvičování od papírových sad testů z předchozího ročníku Národních srovnávacích zkoušek přes internetové testy a internetové kurzy až po prezenční kurzy. Vzhledem k tomu, že úspěch v testu OSP závisí na množství vyřešených úloh, mají mnozí uchazeči zájem o další a další materiály pro přípravu.

 

Relativně málo známou alternativou, která je však zajímavá jak svou dostupností, tak nulovou cenou, jsou úlohy z některých subtestů Testů studijních předpokladů Masarykovy univerzity z roku 2004. Upozorňujeme, že se jedná pouze a výlučně o některé konkrétní subtesty z tohoto ročníku – v ostatních ročnících se vyskytují úlohy, které jsou obsahem i formou výrazně odlišné.

 

Z hlediska přípravy na základní verzi testů OSP Scio jsou relevantní tyto subtesty: verbální myšlení, analytické myšlení a numerické myšlení.

 

Subtest verbální myšlení TSP MU z roku 2004 obsahuje úlohy odpovídající některým úlohám z verbálního oddílu OSP Z (vztahy ve dvojicích slov, antonyma, doplňování slov do vět). Oproti OSP Z se zde však nesetkáme s úlohami na analýzu delších textů.

 

Subtest analytické myšlení TSP MU z roku 2004 odpovídá analytickému oddílu testů OSP Z. Najdeme v něm jak úlohy typu zebra, tak úlohy na vyvozování z krátkých textů.

 

Subtest numerické myšlení TSP MU z roku 2004 obsahuje úlohy, které odpovídají porovnávacím úlohám a slovním úlohám z kvantititativního oddílu OSP Z. Oproti OSP Z zde nenalezneme úlohy na práci s tabulkami a grafy.

 

Každý z těchto subtestů obsahuje 10 úloh. Vzhledem k tomu, že ročník 2004 čítal 18 variant, je takto k dispozici 540 úloh na procvičování, což je již velmi zajímavý počet.

 

Zadání testů a seznamy správných řešení lze stáhnout z webových stránek Masarykovy univerzity:

http://www.muni.cz/admission/tsp

 

Upozorňujeme, že je nutné dbát licenčních ujednání.

 

Znovu zmiňujeme, že k přípravě na OSP Z lze využít pouze úloh z ročníku 2004!

 

Tyto tipy Vám přináší vzdělávací agentura Kurzy-Fido.cz – špička v přípravě na testy TSP MU a OSP Scio.

Komentáře