VŠFS nabízí uchazečům při přijetí čtečku knih nebo chytrý telefon

Aktuality |

Soukromá Vysoká škola finanční a správní nabízí studentům při složení podmínek přijímacího řízení čtečku knih nebo chytrý telefon.
Pokud podáte přihlášku do 31. května 2012 k bakalářskému či navazujícímu magisterskému studijnímu programu na VŠFS a splníte podmínky přijímacího řízení, můžete se těšit na čtečku knih Amazon Kindle Touch nebo telefon Samsung Star II Black.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2012/13 zahrnují:

  • podání vlastnoručně podepsané přihlášky spolu s doručením na Infocentrum VŠFS a zaplacením poplatku (300 korun za elektronickou a 500 korun za papírovou přihlášku),
  • dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení/bakalářského diplomu/nostrifikace zahraničního vzdělání, a to nejpozději do data zápisu ke studiu,
  • podepsání smlouvy o studiu,
  • zapsání se ke studiu v akademickém roce 2012/13,
  • zaplacení celé výše školného stanoveného smlouvou o studiu.

V závislosti na datu připsání částky školného na účet školy následně získáte při zápisu do studia (v říjnu 2012) dárek. Pokud stihnete splnit výše uvedené podmínky do 31. května 2012, můžete se těšit na čtečku knih Amazon Kindle Touch. Pokud se částka připíše na účet školy v termínu 1. – 30. června 2012, získáváte telefon Samsung Star II Black.

Detailní podmínky spolu s možností podání online přihlášky naleznete na webových stránkách VŠFS.

 

Zdroj: VŠFSKomentáře