Na poslední chvíli: přihláška na Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě

Aktuality |

Do 30. dubna 2012 si lze podat přihlášku k bakalářskému studiu na VŠP Jihlava. Jaké nabízí škola obory?
30. dubna 2012 je uzávěrka 1. kola přijímacího řízení pro příští akademický rok na veřejné Vysoké škole polytechnické Jihlava. Škola nabízí bakalářské studium v prezenční i kombinované formě u oborů Finance a řízení, Cestovní ruch, Počítačové systémy, Všeobecná sestra a Porodní asistentka.  Obor Aplikovaná informatika můžete studovat pouze prezenčně.

Podání elektronické přihlášky ke studiu je zpoplatněno 450,- Kč. Pro přesné poplatky spojené se studiem navštivte web školy.

Vysoká škola polytechnická Jihlava je neuniverzitní vysoká škola, takže se nečlení na fakulty, nemůže poskytovat vzdělání v doktorských studijních programech a její vědecká rada se nazývá akademickou radou. Byla založena 3. června 2004.

Bližší informace včetně elektronické přihlášky naleznete zde.

 

Zdroj: VSPJ.czKomentáře