Zákon o svobodném přístupu k informacím – šikovný nástroj každého uchazeče o VŠ studium

Volba VŠ oboru |

Jaký percentil v testu byl zapotřebí na ten který obor? Kolik studentů bylo loni přijato na odvolání? Tyto a podobné otázky napadají při volbě řadu budoucích vysokoškoláků. Jak postupovat, když fakulta na svých stránkách tyto informace nezveřejňuje?
Patrně každý uchazeč o studium VŠ se potýká s nedostatkem důvěryhodných a smysluplných informací o přijímacím řízení. Výchovní poradci či pedagogicko-psychologické poradny většinou nemají k dispozici detailní data o jednotlivých oborech, ani na dnech otevřených dveří (pokud je fakulta pro daný obor pořádá) se mnohdy kýžené informace nedozvíme. Kvalita informací poskytovaných vzdělávacími agenturami je rozporuplná. A tak se studenti často spoléhají na „zaručené“ informace od svých kolegů. Hlavním problémem bývá možnost „dostat“ se k oficiálním datům, které VŠ, resp. fakulty mají, avšak nezveřejňují.

V případě veřejných či státních vysokých škol mají uchazeči k dispozici šikovný nástroj, jímž je Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999). S existencí tohoto zákona je obeznámeno relativně málo uchazečů, ještě méně uchazečů ví o možnosti jej aplikovat na informace o přijímacím řízení.

Na základě žádosti, kterou může podat kdokoliv, jsou totiž tyto instituce povinny informace žadateli poskytnout – existují zde samozřejmě určitá omezení (např. tímto způsobem nelze získat utajované skutečnosti, informace o budoucích rozhodnutích, …), nicméně u typických statistických informací, které souvisejí s přijímacím řízením, lze tohoto zákona bez problémů využít.

Některé z univerzit přímo popisují, jak při podávání žádosti postupovat. Příkladem může být třeba brněnská Masarykova univerzita – viz dokument „Postup při podávání a vyřizování žádosti o poskytnutí informace na MU„.

Konkrétní ukázka

Jak taková žádost může vypadat ukazujeme níže:

***

Takto připravenou žádost zašleme na oficiální adresu fakulty.

Jak je vidět, tohoto zákona lze využít velmi snadno. Uchazeči mohou takto získat všechny potřebné údaje z oficiálních zdrojů. Je samozřejmé, že někdy se VŠ aplikaci tohoto zákona brání, ale je třeba nenechat se odradit případnou neochotou a případně informovat vyšší místa (rektorát) či média.Komentáře