VŠE: mimořádné studium na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci

Aktuality |

Neuspěli jste u přijímacích zkoušek? Rozhodli jste se pro vysokoškolské studium až nyní? Nebo si pouze chcete rozšířit znalosti v oboru management? Pak máte možnost!
Nestihli jste termín podání přihlášky do řádného studia a chcete to příští rok zkusit znovu, aniž byste ztráceli čas? Fakulta Managementu v Jindřichově Hradci Vysoké školy ekonomické vám nabízí možnost mimořádného studia.

V mimořádném studiu nabízí fakulta celkem tři programy:

  • základní program: určen především pro zájemce o bakalářské studium na Fakultě managementu a těm, kteří si chtějí rozšířit ekonomické znalosti. Pro studenty je v každém semestru připraveno šest předmětů, jež jsou vybrány z akreditovaného studijního bakalářského programu a dál se mohou zúčastnit přípravy k přijímacím zkouškám na VŠE. Těm, kteří budou přijati do řádného studia v následujícím akademickém roce, uzná škola úspěšně absolvované předměty jako odstudované. Za oba semestry zaplatíte celkem 28 000 korun.
  • navazující program: určen zejména zájemcům o navazující magisterské studium na Fakultě managementu a těm, kteří si chtějí rozšířit ekonomické vzdělání. Studenti absolvují v každém semestru pět předmětů, které jsou vybrány ze seznamu předmětů akreditovaných pro magisterský program. Studenti se dále mohou zúčastnit přípravy k přijímacím zkouškám na Fakultu managementu. Studentům, které škola přijme v dalším akademickém roce ke studiu, budou úspěšně odstudované předměty uznány. Tato forma studia je zpoplatněna 35 000 korunami za celý rok.
  • individuální program: studium v této formě připravila škola všem zájemcům o studium konkrétních předmětů, jež fakulta vyučuje. Studenti tak v každém semestru absolvují individuální počet předmětů podle vlastní volby. Předměty však musí být aktuálně vyučovány. Studentům přijatým do řádného studia v následujícím roce budou úspěšně absolvované předměty uznány jako odstudované. Za studium se platí podle počtu hodin týdně. Za hodinu zaplatíte na bakalářském a magisterském studijním programu 600 korun a na doktorském programu 1 000 korun.

Přihlášky ke studiu zasílejte do 1. října 2012. Více informací spolu s přihláškou naleznete na webových stránkách Fakulty managementu.

 

Zdroj: www.fm.vse.czKomentáře