Uzávěrka přihlášek na Národohospodářskou fakultu VŠE

Aktuality |

Absolvovali jste test OSP v NSZ, ale váháte nad výběrem školy? Na Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze stále můžete podat přihlášku.
Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze umožňuje uchazečům podat přihlášku k bakalářským studijním oborům do 31. května 2012. Podmínkou přijímacího řízení je účast uchazeče  u testu Obecných studijních předpokladů (OSP Z) v Národních srovnávacích zkouškách v termínu od 1. září 2011 do 31. května 2012.

O pořadí přijímaných rozhoduje průměrný percentil ze tří základních částí testu OSP. Do 15. června 2012 zveřejní fakulta na své Úřední desce a internetových stránkách percentilovou hranici pro přijetí. Uchazeči, kteří této hranice dosáhnou, budou ke studiu přijati a zapsáni. Ti, kterým se hranici nepodaří splnit, můžou podat žádost o přezkoumání rozhodnutí a o výsledku budou vyrozuměni. Žádost o přezkoumání lze však podat až po doručení rozhodnutí o nepřijetí. Následný zápis ke studiu bude probíhat nejspíše ve 2. polovině měsíce června.

Fakulta nabízí tři hlavní obory: Ekonomie, Národní hospodářství, Veřejná správa a regionální rozvoj. Konkrétní detaily o studijních oborech spolu s přihláškou ke studiu naleznete na stránkách NF VŠE.

 

Zdroj: nf.vse.czKomentáře