Vláda rozhodla – zápisné se od příštího roku dotkne všech vysokoškoláků

Aktuality |

Vláda přišla s nečekaným rozhodnutím ve věci zápisného na VŠ. Platit by mělo na všech veřejných VŠ a pro všechny posluchače již od příštího roku.
Podle návrhu vlády budou od příštiho roku platit všichni posluchači veřejných VŠ zápisné. Zatím není jasné, zda se stihne zákon připravit již na zápis od příštího akademického nebo až kalendářního roku. Přesto vyvolalo rozhodnutí vášnivé reakce a pochyby nejen na straně samotných studentů.

Zamýšlená suma 2 500 až 3000 korun za semestr rozhněvala již nyní celou řadu studentů. Lidé samozřejmě chápou nevyhnutelnou situaci, kdy reforma vysokého školství a zvýšení úrovně jeho kvality musí být dříve či později provedena. O to se ale v tomto případě nejedná.

Otázka vyvstává nad dopadem samotného zápisného. Týkat se má kromě nových prváků i stávajících studentů, takže se jim během studia změní retroaktivně zákonem zaručené podmínky. Podle předsedy Studentské komory rady VŠ Miroslava Jašurky, pro kterého je změna podmínek v průběhu studia nepřijatelná, není snad taková změna ani ústavně proveditelná.

Nový ministr školství Petr Fiala ve svém vyjádření sdělil, že tato částka nevyjadřuje náklady na studium nebo něco podobného. Jak informoval server Novinky.cz, rektoři samozřejmě navýšení příjmů univerzit kvůli neustálému snižování rozpočtu schvalují. Přesto budou důsledky pro spoustu studentů velkým problémem. Je totiž nezbytné nazírat na zápisné i jako na možnou selekci studentů a uchazečů ze sociálně slabších rodin. Přestože studenti na veřejných VŠ za studium neplatí, musí měsíčně vynakládat značné finanční prostředky na život se studiem spojeným, a to při rostoucí ceně počínaje potravinami a konče kolejním ubytováním vzbuzuje obavy o možnostech pokračování ve studiu.

Samotný fakt by byl možná přijat pozitivněji, pokud by byly jasně stanoveny účely, ke kterým budou peníze vybrané na zápisném využity. Podle dosavadních informací však stát sníží dotace na provoz VŠ a zápisné má být jakousi záplatou a zdrojem na jejich provoz.

Je to však dostatečným ospravedlněním? V očích studentů není z převážné většiny zápisné pozitivem, protože se žádným způsobem nezmění úroveň kvality výuky a kromě odpadnutí těch, jež si studium nebudou moci dále dovolit, zůstane stále velké množství tzv. černých duší (studenti, kteří jsou na škole zapsáni a využívají studentských výhod, ale ve skutečnosti nestudují a mnohdy úmyslně prodlužují studium i několik let).

Vzhledem k legislativní náročnosti celé přípravy není příliš pravděpodobné, že by se celý proces schválení zákona stihl do začátku června. Tou dobu totiž už na některých školách proběhne zápis, s nímž by platba zápisného měla být údajně spojena. Podle vyjádření profesora Masarykovy univerzity Jiřího Zlatušky je představa, že by vstoupilo zápisné v platnost uprostřed akademického roku, tedy v lednu, postavená na hlavu. V tuto chvíli tedy nezbývá, než počkat na výsledek průběhu vládních jednání.

 

Zdroj: Novinky.czKomentáře