Přes 6 % žádostí o přezkum maturit uspělo

Aktuality |

S žádostí o přezkum státní maturity uspělo přes 6 % maturantů z celkového počtu více než 8 000 žádostí.
Celkem 8 148 žádostí o přezkum výsledku či průběhu maturitní zkoušky obdržel Cermat od ukončení letošního jarního termínu státních maturit, přičemž se žádosti týkaly 8 741 dílčích zkoušek.

V 5 185 případech, což představuje 85 % z celkového počtu, se týkala žádost písemné práce z českého jazyka v základní úrovni obtížnosti. 1 770 žádostí podali maturanti k didaktickému testu z matematiky taktéž v základní úrovni.

Cermat zpracoval oponentní posouzení ke všem podaným žádostem a v 540 případech vydal kladné doporučení. To odpovídá 6,63 % všech žádostí,“ uvedl ředitel Cermatu Jiří Zíka. V prohlášení též konstatoval, že pouze 0,4 % kladných doporučení se týkaly odvolání k výsledkům písemných prací z českého jazyka v základní úrovni obtížnosti, které bylo nejčetnější.

Téměř 35 % odvolání představujících 2 845 případů směřovali maturanti MŠMT (v případě didaktických testů). Rozhodnutí u 5 303 žádostí o přezkum bylo v kompetenci krajských úřadů (v případě ústních zkoušek a písemných prací).

CERMAT plní v tomto procesu ze zákona roli poradního orgánu, a to jak pro MŠMT, tak i pro kraje a magistrát. Na jejich žádost provádí odborné oponentní posouzení formální i věcné stránky hodnocení. Samotné rozhodnutí, zda maturanti se svým odvoláním uspějí, je ale v souladu se zákonem plně v kompetenci krajských úřadů, magistrátu a ministerstva školství,“ informoval ředitel Zíka.

Opravné a náhradní ústní zkoušky společné části spolu s profilovými zkouškami budou probíhat na kmenových školách maturantů. Opravné a náhradní zkoušky společné části ve formě didaktického testu a písemné práce proběhnou na spádových školách. Zahájení písemných zkoušek je stanoveno na 3. září 2012. Seznam spádových škol a časový rozvrh společné části naleznete na webových stránkách Novamaturita.cz.

 

Zdroj: Novamaturita.czKomentáře