Nové vyjádření ředitele Cermatu k problematice písemných prací státních maturit

Aktuality |

Ředitel Cermatu Pavel Zelený zprostředkoval v oficiálním vyjádření informace k písemným pracím státních maturit.
Někteří z maturantů již znají výsledky písemných prací státních maturit a spousta z nich neví, co k jejich úspěchu či neúspěchu při hodnocení vedlo. Kvůli změně proti prvnímu ročníku státních maturit, kdy písemné práce hodnotili vyučující jednotlivých škol a nyní hodnocení provádí odborně vyškolení pracovníci, se očekává i vyšší neúspěšnost studentů.

Na rozdíl od dřívějšího hodnocení hodnotí odborně vyškolený hodnotitel písemný projev žáka podle jasně stanovených kritérií a za každé kritérium přiděluje body. Tato kritéria přesně stanovují metodické pokyny. Z časového hlediska trvá vyhodnocení písemných prací ve srovnání s loňským rokem o poznání déle, neboť je hodnotitelů v současnosti přibližně 700, aby bylo zajištěno jednotné hodnocení. Všichni hodnotitelé totiž prošli několikaměsíčním tréninkem, jehož cílem byla kalibrace jejich hodnocení. Obavy z nestrannosti hodnotitelů odstraňuje naprostá anonymita záznamových archů, kdy k identifikaci slouží pouze číselný kód žáka.

Práce hodnotitelů prochází dvoustupňovou kontrolou. Zejména u prací, kde maturant získal nula bodů nebo se jeho body pohybovaly u mezní hranice úspěšnosti, prováděli druhé revizní hodnocení vedoucí 15 až 20-členných týmů hodnotitelů.

Fatální chybou, jež se podílela v nemalém množství na neúspěchu studentů, bylo špatně splněné zadání. Proto i žák s vynikajícími výsledky u didaktického testu a ústní zkoušky nemusel odmaturovat úspěšně, jestliže nenaplnil téma a formu zadání písemné práce. Pokud tak žák psal tematicky o něčem jiném nebo např. zvolil popis místo vyprávění, nesplnil zadání a v celkovém hodnocení získal 0 bodů. U češtiny se tento problém týká 1,8% prací.

K informaci o chybách maturantů slouží Záznam o hodnocení písemné práce, který podrobně popisuje bodové ohodnocení jednotlivých kritérií. Na požádání jej jednotlivým maturantům dávají všechny školy k nahlédnutí.

Pokud i přes výsledné hodnocení nebude žák se svým výsledkem spokojen, může podat na příslušný kraj žádost o přezkoumání výsledku zkoušky. Cermat v takovém případě poskytne krajům odborné stanovisko, avšak rozhodnutí bude zcela na revizním oponentovi. Může se tak stát, že se žákovi ve finále hodnocení i zhorší.

 

Zdroj: Novamaturita.czKomentáře