Cermat: Vyšší úroveň státních maturit z matematiky nedopadla podle katastrofálních předpovědí

Aktuality |

Cermat v tiskové zprávě informoval o konečných výsledcích státní maturity z matematiky ve vyšší obtížnosti.
článku z minulého týdne jsme vás informovali, že Cermat nechá kvůli vlně nevole z řad veřejnosti prověřit obtížnost maturitního testu z matematiky ve vyšší úrovni. Dnes už v tiskové zprávě uvedl, že během víkendu prověřila validační komise  všechny didaktické testy letošního jarního termínu státních maturit. Na základě jejího doporučení provedl Cermat harmonizační přepočet výsledkú testu z matematiky ve vyšší úrovni, takže studenti nejsou ve výsledku znevýhodněni nedostatečným časovým intervalem, který byl studentům na napsání testů poskytnut.

Podle validační komise nebyla žádná úloha defektní a všechny obsahově splnily rámec Katalogu požadavků. Ten určuje rozsah znalostí a učiva, jež je po studentech pro úspěšné splnění zkoušky požadován. Hlavní rozdíl ovšem zaznamenala komise v meziročním statistickém srovnání. Z tohoto důvodu byla provedena harmonizace výsledků s jarním zkušebním termínem roku 2011. Podle statistického šetření byl totiž test letos skutečně obtížnější. U 5 úloh dokonce zaznamenala komise výrazně vyšší pracnost a časovou náročnost, jež se promítla do zvýšení stresu. Ten mohl negativně ovlivnit výsledky zkoušky.

Harmonizace studenty zachránila

Harmonizace zaručuje, že nikdo z maturantů nebude bodově znevýhodněn. Bodové pořadí žáků včetně těch s maximálním počtem bodů tak zůstalo zachováno.  Nejhorší akceptovaný výsledek stanovila harmonizace na 10 bodů. Zároveň se změnilo rozdělení bodů. Studenti v rozmezí 11 až 33 bodů získali automaticky bonus 8 bodů. Studentům s 10 a méně body nebo 34 a více body se připočetla poměrná část 8bodové bonifikace v závislosti na rozdílu do hraničních 11 a 33 bodů.

Z celkového počtu 1 716 maturantů ve výsledku neprospělo 2,8 %, výslednou známku 4 získalo 19,6 %, výsledné známky 3 dosáhlo 41,1 %, výslednou známkou 2 bylo ohodnoceno 25,1 % a 1 dostalo 11,4 %.

Díky harmonizaci se snížila čistá neúspěšnost testu z 16,8 % na 2,8 %. Zároveň vzrostl počet jedničkářů z 5,9 % na 11,4 %. Plného počtu dosáhli pouze 4 žáci z povinné a 1 z nepovinné zkoušky. Meziroční nárůst neúspěšnosti o 2,2 procentního bodu odůvodnil Cermat větším zájmem o vyšší maturitu z matematiky.

Již v neděli se v pořadu České televize omluvil nový ministr školství Petr Fiala všem maturantům za komplikace, které jsou se státní maturitou spojeny. K omluvě se připojil i ředitel Cermatu Pavel Zelený s celým realizačním týmem. Stále však není jasné, zda budou za chyby vyvozeny nějaké důsledky.

 

Zdroj: Novamaturita.czKomentáře