Podzimního termínu státních maturit se zúčastní přes 23 000 studentů

Aktuality |

K podzimnímu termínu společné části státní maturity 2012 je registrováno celkem 23 314 maturantů.
Výše zmíněný počet maturantů se pokusí uspět u 53 674 zkoušek a dílčích zkoušek, z nichž jde v 39 230 případech o písemné práce a didaktické testy v režii Cermatu. Ústní zkoušky i nadále zůstávají v kompetenci kmenové školy.

Naprostou většinu, 16 831 maturantů, tvoří opravný termín. Dalších 6 192 maturantů bude na podzim maturovat vůbec poprvé. 365 maturantů se z nějakého důvodu nemohlo jarního termínu zúčastnit a řádně se omluvilo.

Nejčastější opravnou zkoušku tvoří písemná práce z češtiny v základní úrovni obtížnosti, celkem ji absolvuje 12 496 maturantů. Druhou nejčetnější zkoušku tvoří s 9 363 maturanty didaktický test z matematiky taktéž v základní úrovni.

Chceme maximálně podpořit zejména maturanty, kteří budou na podzim některou ze zkoušek opravovat po neúspěchu v jarním zkušebním termínu. Už nyní je na facebookovém profilu Udělám maturitu k dispozici stručný průvodce, který obsahuje důležité zásady týkající se konání zkoušky v opravném termínu. Zhruba v polovině srpna zveřejníme na webových stránkách www.novamaturita.cz a facebooku jednoduchý návod, na co se zaměřit při samotném průběhu zkoušky, zejména při písemné práci z češtiny,“ uvedl ředitel Cermatu Jiří Zíka.

Písemné zkoušky budou zahájeny 3. září 2012, avšak konkrétní rozpisy zveřejní Cermat do 15. srpna 2012. Navíc budou maturanti o přesném termínu a místě konání písemných zkoušek  informováni v pozvánce k maturitní zkoušce. Tu obdrží v papírové nebo elektronické podobě v druhé polovině srpna od ředitele kmenové školy.

Do dnešního dne obdržel Cermat 8 143 žádostí o přezkoumání výsledku státní maturity. Z toho se 2 847 žádostí týká didaktických testů, tedy MŠMT, a 5 296 žádostí písemných prací a ústní zkoušky, tedy krajských úřadů a magistrátů.

V rámci didaktických testů se 67,4 % žádostí týká základní úrovně matematiky a v rámci písemných prací 85,13 % základní úrovně českého jazyka a literatury.

Z celkového počtu 8 093 žádostí, jež byly doposud posouzeny, doporučil Cermat ke kladnému vyřízení 539 z nich, což představuje 6,66 %.

 

Zdroj: Novamaturita.czKomentáře