Důležité události, termíny a akce v srpnu 2012

Aktuality |

Prohlédněte si aktuální přehled důležitých událostí, termínů a akcí z dění na vysokých školách v měsíci srpnu.
Termín

Škola

Fakulta

Událost

6.8.2012

Akcent College

-

Přijímací zkoušky

8.8.2012

VŠPJ

-

Přijímací zkoušky-2. kolo

SVŠES

-

Den otevřených dveří

10.8.2012

VUT

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Uzávěrka 2. kola přijímaček

TUL

Ústav zdravotnických studií

Uzávěrka 2. kola přijímaček

VŠB

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Uzávěrka 2. kola přijímaček

12.8.2012

VŠPJ

-

Uzávěrka 3. kola přijímaček

ZČU

Fakulta elektrotechnická

Uzávěrka 2. kola přijímaček

15.8.2012

ČVUT

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Uzávěrka 2. kola přijímaček

ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství

Uzávěrka 2. kola přijímaček

TUL

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborovových studií

Uzávěrka 2. kola přijímaček

VŠB

Hornicko-geologická fakulta

Uzávěrka 2. kola přijímaček

UPCE

Dopravní fakulta Jana Pernera

Uzávěrka 2. kola přijímaček

ZČU

Fakulta pedagogická

Uzávěrka 2. kola přijímaček

17.8.2012

JČU

Teologická fakulta

Uzávěrka 2. kola přijímaček

SU

Obchodně podnikatelská fakulta

Uzávěrka 2. kola přijímaček

20.8.2012

 

ČVUT

Fakulta dopravní

Uzávěrka 2. kola přijímaček

Mendelu

Zahradnictví

Uzávěrka 2. kola přijímaček

UJEP

Filozofická fakulta

Uzávěrka 2. kola přijímaček

UJEP

Pedagogická fakulta

Uzávěrka 2. kola přijímaček

UJEP

Přírodovědecká fakulta

Uzávěrka 2. kola přijímaček

UJEP

Fakulta životního prostředí

Uzávěrka 2. kola přijímaček

ZČU

Fakulta elektrotechnická

Uzávěrka 2. kola přijímaček

UPCE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Uzávěrka 2. kola přijímaček

22.8.2012

SVŠES

-

Den otevřených dveří

25.8.2012

UJEP

Fakulta výrobních technologií a managementu

Uzávěrka 2. kola přijímaček

VŠPJ

-

Přijímací zkoušky-3. kolo

Akcent College

-

Den otevřených dveří

31.8.2012

VŠE

Fakulta informatiky a statistiky

Uzávěrka 2. kola přijímaček

TUL

Fakulta strojní

Uzávěrka 2. kola přijímaček

SU

Fakulta veřejných politik

Uzávěrka 2. kola přijímaček

Akcent College

-

Uzávěrka 4. kola přijímačekKomentáře