JČU: termín pro podání přihlášky na nový obor Bioinformatics prodloužen

Aktuality |

Přírodovědecká fakulta JČU prodloužila termín pro podání přihlášky na nově akreditovaný obor. Co tento obor nabízí?
Do 15. května 2012 si můžete podat přihlášku ke studiu bakalářského programu Aplikovaná informatika v oboru Bioinformatika (Bioinformatics) na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Přírodovědecká fakulta tento obor otevřela ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Linci. V současnosti jde již o druhé přeshraniční studium spolu s fungujícím oborem Biological Chemistry.

Podávání přihlášek

Přihlášky můžete podávat elektronicky z webových stránek školy spolu s vytištěnými potvrzenými známkami ze střední školy, a to buď na přihlášce, anebo prostřednictvím ověřených vysvědčení ze střední školy. Přihlášku lze podat i na tiskopisu SEVT, ke kterému je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení poplatku. Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 500 Kč.

Přijímací zkoušky

Celé studium probíhá v anglickém jazyce, a proto uchazeči o studium musí vykonat také zkoušku z angličtiny. Ta se skládá z práce s textem, porozumění krátké přednášce a vlastního krátkého písemného projevu na zadané téma. Další podmínkou pro přijetí do oboru Bioinformatika je absolvování minimálně tří let výuky matematiky na střední škole.

Více informací naleznete v dokumentu Přírodovědecké fakulty. Elektronickou přihlášku si můžete podat na webových stránkách JČU.

 

Zdroj: www.prf.jcu.czKomentáře