Kalendář akcí a důležitých termínů – květen 2012

Aktuality |

Zde si můžete prohlédnout přehlédné shrnutí důležitých termínů a akcí v květnu 2012.
Termíny

Akce

Kde/kdo

Detail akce

Webové stránky akce:

30.4.2012

Uzávěrka  přihlášek

Teologická fakulta – JČU

 

zde

Uzávěrka  přihlášek

Filozofická fakulta – JČU

 

zde

Uzávěrka  přihlášek

VŠPJ

 

zde

Uzávěrka  přihlášek

VŠ hotelová v Praze spol. s r.o.

 

zde

Uzávěrka  přihlášek

FF UK – Ruský jazyk a literatura

 

zde

Uzávěrka  přihlášek

FEI – VŠB – TU Ostrava

 

zde

Uzávěrka  přihlášek

FMMI – VŠB – TU Ostrava

 

zde

Uzávěrka  přihlášek

HGF – VŠB – TU Ostrava

 

zde

Uzávěrka  přihlášek

FS – VŠB – TU Ostrava

 

zde

Uzávěrka  přihlášek

FBI – VŠB – TU Ostrava

 

zde

Uzávěrka  přihlášek

VŠLG o. p. s.

Přihlášky k 1. kolu přijímaček, Přerov

zde

Uzávěrka  přihlášek

VŠFS, o. p. s.

Přihlášky ke 3. kolu přijímaček

zde

4. 5. 2012

Majáles

Pražský Majáles začíná

zde

5. a 6. 5. 2012

TSP

MU v Brně

Zde ukázková zadání TSP

zde

11.5.2012

Uzávěrka  přihlášek

Fa Strojní – ČVUT

Přihlášky ke 2. kolu přijímaček

zde

Majáles

Brněnský Majáles začíná

zde

12.5.2012

Přijímací zkoušky

FF UK

dějiny umění, filmová studia

zde

13.5.2012

Přijímací zkoušky

FF UK

filozofie, religionistika, estetika

zde

Uzávěrka  přihlášek

FRRMS – Mendelova univerzita

 

zde

15.5.2012

Uzávěrka  přihlášek

FŽP – ČZU v Praze

 

zde

Uzávěrka  přihlášek

PřF – JČU

Nový přeshraniční obor bioinformatika

zde

16.5.2012

Den otevřených dveří

SVŠES s.r.o.

Adresa:  Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8-Libeň

zde

17.5.2012

Den otevřených dveří

VŠ hotelová v Praze spol. s r.o.

 

zde

18.5.2012

Uzávěrka  přihlášek

Fa restaurování – UPCE

 

zde

19. a 20. 5. 2012

Přijímací zkoušky

Fa podnikatelská – VUT

 

zde

21.5.2012

Uzávěrka  přihlášek

VŠLF o. p. s.

Přihlášky k 1. kolu přijímaček, Praha

zde

25.5.2012

Uzávěrka  přihlášek

Ústav zdravotnických studií – TUL

Přihlášky k 1. kolu přijímaček

zde

28. – 31. 5. 2012

Přijímací zkoušky

Fa chem-tech. – UPCE

 

zde

30.5.2012

Uzávěrka  přihlášek

PPF – PVŠPS s.r.o.

 

zde

31.5.2012

Den otevřených dveří

VŠMVV Praha, o. p. s.

Adresa: U Santošky 17, 150 00 Praha 5

zde

Uzávěrka  přihlášek

NF – VŠE v Praze

 

zde

Uzávěrka  přihlášek

FHS – UTB ve Zlíně

program Philology – English for Business Administration

zde

Uzávěrka  přihlášek

SVŠES s.r.o.

 

zde

Uzávěrka  přihlášek

Literární akademie s. r. o.

Přihlášky k 1. (červnovému) kolu přijímaček

zde

Uzávěrka  přihlášek

NF – VŠE v Praze

Economics and Business Administration anglicky

zde

Uzávěrka  přihlášek

VŠFS, o. p. s.

Přihlášky ke 4. kolu přijímaček

zde
Komentáře