Cermat zatím vyřídil kladně přes 500 žádostí o přezkum maturity

Aktuality |

Cermatu se zatím daří zpracovávat oponentury k žádostem o přezkum státní maturity v zákonných lhůtách.
Cermat, který vyřizuje žádosti o přezkum výsledného hodnocení státních maturit, obdržel k 11. červenci 2012 celkem 8 098 žádostí. V současnosti přibývá denně přibližně 9 až 15 žádostí o přezkum, což Cermat zvládá vyřizovat v termínech, jež ukládají zákony.

U téměř 35 % žádostí, tedy ve 2 828 případech, žádali maturanti o přezkum didaktického testu.  Zbylých 5 270 žádostí se týká ústních zkoušek a písemných prací, jež jsou v kompetenci krajských úřadů.

Nový ředitel Cermatu Jiří Zíka uvedl, že bylo do dnešního dne zpracováno 8 045 oponentur. Mezi hlavní důvody opožděných žádostí o přezkum zřejmě patří případy, kdy maturanti nemohli být seznámeni se svým výsledkem spolu s ostatními spolužáky, ať už z důvodů nemoci či jiných.

Žádost o přezkum mohli maturanti odeslat nejpozději do osmi dnů ode dne seznámení se s výsledkem zkoušky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušný krajský úřad musí následně odeslat vyrozumění do 30 dnů ode dne, kdy žádost přijali.

Doposud vyřídil Cermat 534 kladných oponentních posudků, což představuje 6,64 % z celkového počtu žádostí. 506 případů se týká oponentury hodnocení písemné práce.

 

Zdroj: Novamaturita.czKomentáře