Cermat připravuje podobu státní maturity z informatiky včetně ilustračních testů

Aktuality |

Přípravy maturitního předmětu informatika jsou v plném proudu a k dispozici jsou již i první ukázková zadání.
Na základě platného zákona mohou maturanti v příštím školním roce 2012/13 pro jarní termín státních maturit vybírat jako třetí povinný předmět mezi matematiku, občanským a společensko-vědním základem i informatikou.

Doposud informatika ve výběru předmětů scházela, takže pro tento předmět Cermat veškeré nezbytné podklady aktivně připravuje. Plán příprav zahrnuje generální otestování administrace zkoušky spolu s uzavřením odborné diskuse o obsahu a proveditelnosti zkoušky, která se uskuteční v půlce října.

Katalog požadavků pro informatiku schválený v roce 2010 klade důraz na používání informačních a komunikačních technologií (ICT) při řešení problémů za pomoci různých druhů aplikačních programů a na základy informatiky z hlediska oboru nabízeného při studiích na pomaturitních a vysokoškolských studijních oborech.

V základní úrovni obtížnosti tvoří obsah oblasti informatiky a ICT, jež se prolínají všemi maturitními obory. Vyšší úroveň obtížnosti se obsahově zaměřuje více na sjednocení standardů mezi středními a vysokými školami v informatice a ICT při vstupu na VŠ s technickým nebo informatickým zaměřením.

Je nutné říci, že veškeré analýzy nasazování jiných certifikací pro potřebu společné části maturitní zkoušky poukázaly na neslučitelnost těchto certifikací pro potřebu státní maturity, a to zejména v rovině proveditelnosti a v rovině stejných pravidel pro všechny maturitní předměty. Přesto Cermat konstatoval, že studenti s certifikáty z této oblasti určitě nejsou znevýhodněni, ale právě naopak budou díky částečnému splynutí zkoušek po obsahové stránce dobře na samotnou maturitu připraveni.

Ilustrační zadání

Nejen pro školy a budoucí maturanty, ale i pro širokou veřejnost zveřejnil Cermat první várku ilustračních testů z informatiky pro obě úrovně obtížnosti. Prohlédnout si je můžete na následujících odkazech:

-          Didaktický test úrovně základní i vyšší = vše v jednom

-          Didaktický test – základní úroveň – teoretický subtest

-          Záznamový arch

-          Řešení

-          Didaktický test – základní úroveň – praktický subtest

-          Datové soubory, vzory a složky pro ukládání výstupů žáka (heslo: ID002012)

-          Komentáře k hodnocení (nebudou v ostré verzi součástí souborů pro žáka)

-          Záznamový arch

 

-          Didaktický test – vyšší úroveň – teoretický subtest

-          Záznamový arch

-          Řešení

-          Didaktický test – vyšší úroveň – praktický subtest

-          Datové soubory, vzory a složky pro ukládání výstupů žáka (heslo: ID002012)

-          Komentáře k hodnocení (nebudou v ostré verzi součástí souborů pro žáka)

-          Záznamový arch

 

Zdroj: Novamaturita.czKomentáře