NSZ ještě pětkrát. Jděte do toho!

Přijímačky a NSZ |

Fakulta sociálních studií MU v Brně, právnické fakulty v Praze, Olomouci a Plzni, Fakulta sociálních věd UK v Praze, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové, Ekonomická fakulta VŠB - TU v Ostravě. Nejen tyto vysoké školy přijímají podle výsledků Národních srovnávacích zkoušek. Pokud už má uchazeč o studium jasno, že se na takové vysoké školy bude hlásit a první termín NSZ v prosinci propásl, není radno čekat. Zejména uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze střední školy, by si měli včas zjistit informace a nenechávat vše na poslední chvíli. Mohlo by být pozdě.
Je pro vás VŠ priorita? Je čas s tím něco udělat

NSZ, které připravuje a organizuje společnost Scio, mají svá specifika v tom, že se konají ve více termínech, nezávisle na vysokých školách. Jediná účast v NSZ přitom nemusí v konečném součtu stačit. „Jak vyplývá ze statistik, dobře udělá ten, kdo využije nabízené možnosti a NSZ absolvuje vícekrát,“ říká mluvčí společnosti Scio Bohumil Kartous. Mimo jiné ze statistik vyplývá, že skoro 40% účastníků absolvuje NSZ  pouze jednou. Zajímavá je souvislost s úspěšností v přijetí na VŠ: každoročně se zhruba 40 % účastníků NSZ přijetí nedočká.

 

Někde jsou NSZ povinně, někde nahrazují přijímačky

Fakulty vysokých škol využívají NSZ různým způsobem. Některé fakulty stanovují v podmínkách přijímacího řízení NSZ jako jedinou a povinnou podmínku přijímacího řízení. V takovém případě je uchazeč povinen zúčastnit se alespoň jednou předepsané zkoušky. Další fakulty nabízejí uchazečům možnost nahradit výsledkem z NSZ účast v přijímacích zkouškách. V takovém případě fakulta určí hranici úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout, a v případě, že se mu to podaří, nemusí už absolvovat přijímací zkoušky na fakultě. Českých fakult, které letos přijímají podle výsledků NSZ, je celkem třicet devět, podle výsledků NSZ přijímají také tři slovenské fakulty.

 

Počítá se jen ten nejlepší výsledek

„Účastníci NSZ si často říkají ‘vždyť je to stejně jedno, jestli půjdu jednou nebo čtyřikrát, výsledek bude vždycky stejný’. Není to tak. Jednak jen málokdy jsou výsledky shodné, téměř vždy mezi nimi nějaký rozdíl je, a navíc – první účast, s veškerým stresem a trémou, prostě většinou dopadne hůř než druhá či třetí. Je to pochopitelné, při opakování jste zkušenější, test vám jde lépe od ruky, lépe a rychleji porozumíte zadání, šetříte čas a tím také stihnete více úloh. A to většinou znamená lepší výsledek,“ dodává Kartous.

Zatímco u běžných přijímaček na VŠ dosáhnete jediného výsledku, který je buď dobrý, nebo špatný, v NSZ můžete dosáhnout hned několika výsledků, které budou zcela jistě rozdílné. Počítá se však jen nejlepší z nich. Ten je pak následně předán fakultě, která ho zahrne do přijímacího řízení.  

 

NSZ znamenají zejména test obecných studijních předpokladů

NSZ obsahují několik různých zkoušek, ale uchazeči o studium neskládají všechny. „Fakulta vysoké školy stanoví, které zkoušky musejí uchazeči absolvovat, nikdy to nejsou všechny. Jaké zkoušky fakulty požadují se uchazeč dozví na webech vysokých škol, pohromadě na jednom místě je vše uvedeno na www.scio.cz/nsz,“ zpřesňuje Kartous způsob, jakým jsou NSZ do přijímacího řízení jednotlivých VŠ zasazeny.

Nejčastější volbou vysokých škol je test Obecné studijní předpoklady (OSP). Test není založen na zjišťování znalostí uchazečů, ale na ověřování jejich schopností a dovedností jako je logické myšlení, vyvozování z textu apod. (více viz článek Test Obecné studijní předpoklady letos nově, str. XX). Některé fakulty k testu OSP přidávají další testy z NSZ (základy společenských věd, matematika, jazykové testy), případně doplňují kritéria přijímacího řízení o vlastní zkoušky (písemné, ústní či talentové).

 

NSZ a jejich termíny

První termín NSZ už proběhl, zbývá jich pět. „Uchazeč by si měl na www.scio.cz/nsz ověřit, zda právě jeho fakulta daný termín uznává a jaké zkoušky požaduje. Obecně doporučujeme uchazečům, aby si mezi fakultami vybrali další, které přijímají podle výsledků NSZ a svého výsledku se pokusili využít i tam. Jejich šance na přijetí může být znatelně vyšší,“ uvádí dále Kartous.

 

 

Národní srovnávací zkoušky

Termín konání

Uzávěrka přihlášek

Zkoušky v daném termínu

NSZ II

4.2.2011

20.1.2011

OSP Z / OSP R

 

 

 

ZSV / Mat

NSZ III

5.3.2011

17.2.2011

OSP Z / OSP R

 

 

 

ZSV / Mat

 

 

 

Aj / Nj

NSZ IV

2.4.2011

17.3.2011

OSP Z / OSP R

 

 

 

ZSV / Mat

 

 

 

Biologie

NSZ V

30.4.2011

14.4.2011

OSP Z / OSP R

 

 

 

ZSV

 

 

 

PV (Bi, Che) / Aj / Nj

NSZ VI

28.5.2011

12.5.2011

OSP Z / OSP R

 

 

 

ZSV

Zkoušky oddělené lomítkem probíhají paralelně, v daném termínu je možné se zúčastnit pouze jedné z nich.

Vysvětlivky: OSP Z– Obecné studijní předpoklady Základní; OSP R – Obecné studijní předpoklady Rozšířený; ZSV – Základy společenských věd; MAT – Matematika; PV (BI, Ch, Fy) – Přírodní vědy (Biologie, Chemie, Fyzika); AJ/NJ/F/ŠJ – Anglický/Německý/Francouzský/Španělský jazyk

 

Místa konání NSZ, speciální možnosti pro handicapované

Další výhodou NSZ je, že se konají na mnoha místech po České i Slovenské republice. Uchazeč si ta může vybrat místo, k němuž máte nejpohodlnější přístup a absolvujte svoje NSZ tam. Nezáleží přitom, kde sídlí fakulty, na které si podává přihlášku.

Brno, Břeclav, České Budějovice, Frýdek Místek, Hradec Králové, Jihlava, Kladno, Klatovy, Kolín, Liberec, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Příbram, Strakonice, Svitavy, Sokolov, Šumperk, Tábor, Teplice, Ústí nad Labem, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

Bratislava, Žilina, Košice (zkoušky probíhají v českém jazyce)

 

NSZ pro smyslově postižené: Brno, středisko Teiresiás; Ostrava, středisko Slunečnice (i pro studenty s kombinovanými handicapy); Praha, centrum Tereza

NSZ pro tělesně postižené: na běžných místech konání s bezbariérovým přístupem

 

Ceny ve stovkách, možnost sociální slevy

Kromě transparentnosti a objektivity testů a průběhu zkoušek chtějí NSZ podle Kartouse zachovávat rovnost po všech stránkách, tedy i po ekonomické. „Účastníci se zvýšenou mírou sociální potřebnosti mají právo na výrazné slevy jak na zkoušky samotné, tak na přípravné materiály a služby.“ Cena zkoušek se přitom pohybuje od 392 do 459 Kč. Kromě toho uchazeči platí také administrativní poplatek za přihlášku na VŠ. Ten většina fakult, které podle výsledků NSZ přijímají, snižuje z obvyklých 500 až 600 Kč na 200 až 300 Kč. Některé fakulty zase umožňují svým uchazečům účast na jednom termínu NSZ zdarma.

 

Jak a kdy se přihlásit

Přihlášky k NSZ probíhají pouze elektronicky a nezávisle na přihlášce na vysokou školu. „Uchazeč nebo uchazečka si na www.scio.cz/nsz založí osobní profil, postup je stejný jako při běžné registraci v internetovém obchodě. Následně projde přihláškovým formulářem, ve kterém si vybere zkoušku, termín, místo a další náležitosti. Formulář odešle a e-mailem přijde potvrzení o přijetí přihlášky,“ popisuje Kartous způsob přihlašování. Podle něj je důležité, aby si uchazeč ohlídal termíny pro podávání přihlášek, které mají uzávěrku zhruba 14 dní před samotným termínem. Není přitom důležité, jestli už je uchazeč přihlášen na vysokou školu, nebo ne. Přihlašování na VŠ probíhá zcela samostatně a to, jestli již byla přihláška podána, nemá vliv na platnost výsledku v daném termínu NSZ.

 

V čem jsou NSZ odlišné o ostatní přijímaček

  • Více termínů konání, možnost více účastí
  • Konání na mnoha místech po ČR a SR
  • Profesionálně připravené testy s důrazem na objektivitu a spravedlnost
  • Transparentní přístup k uchazečům – možnost veřejné oponentury úloh v testech, námitek vůči průběhu zkoušky, vůči chybnému vyhodnocení
  • Možnost využití výsledků na více VŠ
  • Možnost sociální slevy


Komentáře