Aleph.cz přichází s minitesty OSP na Facebooku

Přijímačky a NSZ |

Sociální síť Facebook není v generaci dnešních maturantů potřeba příliš představovat. Společnost Aleph.cz, která je mezi uchazeči o studium na VŠ známa svými internetovými přípravnými kurzy, nyní začíná připravovat testy i v prostředí Facebooku.
Portál Facebooku nabízí mnohem více než jen sdílení fotografií, vytváření sítí přátel a skupin. Společnost Aleph.cz využila možností Facebooku k vytvoření malých aplikací – cvičných testů OSP. V současné době jsou k dispozici ukázkové minitesty verbálního oddílu a kvantitativního oddílu, další se připravují. Rozsah obou testů je 8 úloh, nicméně lze předpokládat, že další krátké testy v brzké době přibudou.Komentáře