Studie: studenti o své kariéře rozhodují převážně sami

Ostatní |

Podle posledního průzkumu Národního ústavu pro vzdělávání spoléhají žáci základních a středních škol při volbě studijní dráhy nejvíce na sebe. Důraz kladou na uplatnění a blízký vztah k oboru.
Pro studenty je především důležité, aby je studovaný obor bavil a pomohl jim k dobrému pracovnímu místu. Přes 60 % středoškoláků udělalo vlastní rozhodnutí o své budoucí kariéře, avšak přes 20 % z nich ovlivnili výrazněji rozhodnutí rodiče či kamarádi (11,9 %). Podle Pavlíny Šťastné z NÚV se středoškoláci zaměřují zejména na dění v regionu a problematiku nezaměstnanosti.

Pro více než 90 % žáků je důležité, aby je studovaný obor bavil a zajistil jim dobré pracovní uplatnění spolu s příznivým finančním ohodnocením. Neméně důležitou roli hraje i volba takové školy, kterou zvládnou dokončit.

Za nejméně podstatnou považují žáci středních škol při výběru dalšího vzdělávání možnost studovat v zahraničí (pouze 22,2 %). Více než polovina středoškoláků (58,7 %) chce jít na jakoukoliv další školu, aby ještě nemusela nastoupit do práce.

Pokud se žáci středních škol rozhodnou v dalším studiu nepokračovat, vede je k tomu hlavně potřeba vydělávat peníze (94,2 %) a snaha osamostatnit se od rodičů (84,4 %). K četněji zastoupeným důvodům patří také chuť cestovat (62,1 %) a tvrzení, že již žáka studovat nebaví (60,8 %). Patnáct procent žáků uvedlo, že je od dalšího studia odrazovali ve škole.

Žáci středních škol řeší své další směřování nejčastěji ještě před nástupem do posledního ročníku (52,3 %) a pak v jeho v první polovině (29,4 %). Až ve druhém pololetí posledního ročníku začalo nad svou budoucností přemýšlet 14,5 % středoškoláků.

Rad odborníků využila při svém rozhodování jen malá část středoškoláků. Nejčastěji vyhledávali pomoc někoho z učitelů (27,8 % středoškoláků) nebo výchovného poradce, následně odborníků z pedagogicko-psychologických poraden a úřadů práce (pod 8 %). Celá třetina žáků přitom o možnosti obrátit se na poradce na úřadu práce, v pedagogicko-psychologické poradně či privátního poradce/psychologa neví.

 

Zdroj: TZ volba profesní dráhy NVÚKomentáře