Nejste s výsledkem písemných prací spokojeni? Odvolejte se proti hodnocení na kraj

Aktuality |

Neuspěli jste u písemné práce státní maturity nebo nejste s výsledkem hodnocení spokojeni? Odvolejte se!
V pátek 8. června 2012 byly ukončeny na všech školách profilové zkoušky a ústní zkoušky společné části státních maturit. Nejpozději 15. června 2012 zveřejní Cermat všem školám protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka.

Pokud tedy nebudete s hodnocením písemné práce státní maturity spokojeni, ať už kvůli zohlednění vysvědčení u přijímacích zkoušek na VŠ, možnosti prospěchového stipendia nebo jiných důvodů, můžete ze zákona podat odvolání proti hodnocení písemných prací z češtiny a cizích jazyků na příslušný krajský úřad.

Po podání žádosti se kraje obrací na Cermat, který krajům poskytne odborné stanovisko a vydá ke každému jednotlivému hodnocení oponentní posudek. Následně o výsledku odvolání rozhodne revizní oponent, přičemž každý žák musí počítat i s možností zhoršení výsledného hodnocení.

Jak uvedl nově jmenovaný ředitel Cermatu Jiří Zíka, nárůst počtu odvolání ve srovnání s loňským rokem Cermat očekával a dokonce maturanty při jakýchkoliv pochybnostech k odvolání vyzýval. Tento zákonem zaručený kontrolní proces má být dostatečnou zárukou pro případné odchylky v hodnocení. Navíc, pokud maturant získal nula bodů nebo se jeho body pohybovaly u mezní hranice úspěšnosti, prováděli druhé revizní hodnocení vedoucí hodnotitelských týmů automaticky.

V současnosti je dobíhající ročník státních maturit spojen s množstvím administrativní práce. Proto Cermat zveřejní další informace a vyjádření na tiskové konferenci až po skončení.

 

Zdroj: Novamaturita.czKomentáře