4 % uznaných reklamací – taková je zatím úspěšnost odvolaných maturantů

Aktuality |

Ze všech podaných žádostí o přezkum hodnocení společné části státních maturit vydal doposud Cermat 4 % kladných doporučení.
Ke dni 26. června 2012 obdržel Cermat 7 827 žádostí o přezkum hodnocení společné části maturitní zkoušky. Naprostou většinu s počtem 4 982 žádostí tvoří žádosti o přezkum písemných prací z českého jazyka v základní úrovni obtížnosti. Dalších 1 722 žádostí se týká didaktického testu z matematiky v základní úrovni.

Nově jmenovaný ředitel Cermatu Jiří Zíka uvedl, že zatím pracovníci provedli 5 135 oponentních posouzení s 326 kladnými doporučeními, což odpovídá 4,14 % z celkového počtu doposud zpracovaných žádostí. Práce na přezkumech stále probíhají, takže budou výsledná čísla známa až po vyřízení všech žádostí.

Ti z maturantů, kdo v prvním kole neuspěli, si mohli do 25. června 2012 podat přihlášku k podzimní opravné zkoušce. Podzimní termín se bude konat stejně jako v loňském roce pouze na vybraných spádových školách, kterých bude přibližně 194. Konečné číslo bude záležet na regionální struktuře studentů, aby byla spádová škola vždy co nejblíže od původní školy studenta.

Termín písemných zkoušek bude od 3. září 2012, avšak přesný časový harmonogram opravných termínů zveřejní Cermat do 15. srpna 2012 na svých webových stránkách. Navíc každý z přihlášených obdrží v druhé polovině srpna detailní informace v pozvánce k maturitní zkoušce, a to elektronicky nebo dopisem. Ústní část opravných a náhradních zkoušek spolu s profilovými zkouškami budou probíhat na kmenových školách.

 

Zdroj: Novamaturita.czKomentáře