Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Rozhovory |

děkanka Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně
Co považujete za největší konkurenční výhodu Vaší fakulty?

Fakulta podnikatelská už 18 let připravuje studenty pro ekonomické a manažerské pozice. Jsme součástí VUT v Brně, nejstarší vysoké technické školy. Snažíme se o orientaci našich studentů pro průmyslovou sféru. Navazujme tak na slavné období, kdy se na technice vychovávali komerční inženýři. Právě propojení podnikové sféry a studijních programů je typické pro naši fakultu. Jsme velmi hrdí na to, že se nám daří partnerské vazby rozšiřovat také do zahraničí. Máme velmi bohatou síť (asi 50) partnerských universit nejenom v Evropě, ale i na Blízkém Východě, jižní i severní Americe a nově také v Asii. Studenti mohu během studia strávit semestr, výjimečně i dva semestry, na zahraniční vysoké škole. To je pro ně jistě velká životní zkouška i zkušenost. Kromě studia nabízíme studentům pestrý společenský a sportovní život. Ostatně, přijďte si zatančit na fakultní ples 18.2. a přesvědčte se sami.

 

Co je z Vašeho pohledu na vysokoškolském studiu nejpodstatnější?

Vysoká škola by měla studenty vybavit dobrými znalostmi v oboru. Ne proto, aby přišli do praxe a byli nechytřejší, ale proto, aby je to, co studovali, bavilo. A baví nás to, čemu rozumíme a v čem jsme dobří. Učit se musíme celý život. Naučit se učit, by mělo být podle mého soudu dalším výsledkem studia. Občas říkám svým studentům, že studují také proto, aby na škole lidsky dospěli a dozráli. Poznali svoje přednosti a možnosti, poznali sami sebe. Myslím, že by měla škola přinést taky kamarády. Pokud studenti mají mnoho jiných zájmů, tak se jim nedaří pěstovat přátelství se spolužáky, a to, domnívám se, je škoda.

Anna Putnová

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

 

Jak vzpomínáte na svá VŠ studia?

Dobře a ráda. Studovala jsem v 80. létech (nechce se mi napsat minulého století, ale s tím už nic nenadělám) na Přírodovědecké fakultě UJEP, dnes Masarykově universitě. Studium to bylo náročné a jsem za to dodatečně svým pedagogům vděčná. Tehdy nebylo zvykem mít brigády během semestru, asi bychom to ani časově nezvládli. Ale byl čas na kamarádství, snění, studentské recese. Vlastně z toho krásného životního období žiji dodnes.

 

Kdybyste si v současné době volila obor svého studia, podle jakých kritérií byste se rozhodovala? A který obor byste pravděpodobně vybrala?

Bojím se, že už jsem raněná podnikovou slepotou. Jsem absolventkou Gymnázia Slovanské náměstí v Brně, maturovala jsem z latiny a technické obory jsem považovala pro sebe za nevhodné. Dnes to vidím úplně jinak. Líbí se mi mezi techniky, mám ráda jejich přesné myšlení a vyjadřování. Obdivuji jejich systémový přístup k řešení problémů i každodenního života. Technici mívají dobře strukturovanou formu uvažování. To mám ráda. S dnešní znalostí bych šla studovat technický obor. Když se inženýr vydaří, je to radost s ním spolupracovat či žít. Mimochodem, jednoho jsem si taky vzala.
Související články
Komentáře