Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

Rozhovory |

děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Co považujete za největší konkurenční výhodu Vaší fakulty?
To, že jsme součástí Masarykovy univerzity – s její tradicí i dynamickou přítomností, s možností nabízet atraktivní mezioborové, resp. mezifakultní kombinace studijních programů, s jejím dobrým jménem. Nabízíme velmi široké portfolio oborů a specializací. Máme dosti výhodnou geografickou polohu a těžíme i z toho, že Brno je prostě „student-friendly“.

Co je z Vašeho pohledu na vysokoškolském studiu nejpodstatnější?
Záleží na tom, z jakého pohledu. Patřím k těm, kteří pozorují s jistými obavami vývoj vedoucí k redukci vysokoškolského vzdělání na čistě profesní přípravu. Uplatnění na trhu práce je jistě významným parametrem, nikoliv však jediným. Ještě podstatnější je z mého pohledu získání schopnosti kriticky myslet, získat resp. kultivovat svůj všeobecný přehled a naučit se zaujímat morálně integrované hodnotové soudy. Konrad Paul Liessmann (autor knihy Teorie nevzdělanosti, pozn. red.) mi mluví z duše.

Ivan Malý

Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

Jak vzpomínáte na svá VŠ studia?
Popravdě řečeno, nevzpomínám na ně skoro vůbec. Studoval jsem v jiném století, jiné době, jiné zemi… i to právo bylo tehdy jiné. Ale když už jsem tázán, musím připustit, že výběr své alma mater jsem vždycky považoval za až nezaslouženě šťastný. Jako středoškolák jsem patřil mezi ty nevyhraněné. Bavilo mne leccos, tedy kromě chemie, pokud si vzpomínám. V podstatě jsem se pro brněnskou právnickou fakultu rozhodl až na poslední chvíli. A nikdy nelitoval, jakkoliv jsem už před ukončením fakulty více méně tušil, že se klasickou právničinou živit nechci a nebudu. V tom mě mimořádně utvrdily necelé dva roky praxe úředníka tehdejšího ONV. Na druhou stranu, z některých věcí, o kterých jsme mluvili v dějinách a teorii práva, žiji dodnes, jakkoliv je právní systém zcela odlišný od toho, který jsme tehdy studovali. Nemluvě o kontaktech, které si každý vysokoškolák ze svých studií odnáší a které jsou k nezaplacení.

Kdybyste si v současné době volil obor svého studia, podle jakých kritérií byste se rozhodoval? A který obor byste pravděpodobně vybral?
Těžko říci. Rozhodně bych se především snažil studovat to, co mne zajímá, baví a mám pro to potřebné předpoklady. Asi bych zvolil spíše obor studia, který je koncipován relativně široce než úzkou specializaci, ale to souvisí s tím, že si obvykle rád nechávám zadní dvířka.
Do určité míry bych asi bral v úvahu i situaci na trhu práce a průměrné nástupní platy, ale obojí až sekundárně. Věřím, že pro šťastný život je lepší být špičkovým učitelem či sociologem než špatným informatikem či právníkem.
Rozhodně bych pečlivě vybíral  školu, na kterou se hlásit. Měla by mít dobrou pověst, protože její diplom je prestižnější. Chtěl bych mít šanci, že při studiu potkám zajímavé a úspěšné osobnosti. A pokud bych se nerozhodl studovat přímo v zahraničí, bylo by pro mě důležité, jaké nabízí škola možnosti v oblasti studentských mobilit, protože přímá zkušenost s dlouhodobým výjezdem do zahraničí je mimořádně přínosná.
Související články
Komentáře