Test Obecné studijní předpoklady letos ve dvou variantách

Přijímačky a NSZ |

Test Obecné studijní předpoklady (OSP) je v současnosti nejrozšířenějším testem v přijímacích zkouškách na vysoké školy v České republice. Letos jím v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) projde zhruba 40 tisíc uchazečů o studium na vysoké škole. Je jiný, než většina testů, se kterými se uchazeči doposud setkali. Proto je dobré se s tímto testem seznámit dříve, než se s ním setkají „tváří v tvář“ u NSZ.
Zkouška Obecné studijní předpoklady (OSP) je zkouškou testující základní dovednosti a schopnosti, které student potřebuje pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o zkoušku testující středoškolské znalosti, při řešení úloh se vychází pouze z informací uvedených přímo v textu zadání.

Letos poprvé je zkouška OSP rozdělena na dvě varianty. OSP Základní sestává z tří původních oddílů testu (verbální, analytický a kvantitativní). Rozšířená varianta obsahuje kromě tří oddílů OSP Z ještě nové oddíly kritického myšlení a abstraktního uvažování.

OSP Základní (OSP Z)

Počet úloh v testu: 85

Struktura testu: 3 oddíly – verbální, analytický a kvantitativní myšlení.

Čas: 90 minut (25 min. verb., 30 minut analytický, 35 min. kvantitativní)

 

OSP Rozšířený (OSP R)

Počet úloh v testu: 125

Struktura testu: 3 oddíly testu OSP Z + 2 rozšiřující oddíly, oddíl kritického myšlení a oddíl abstraktního uvažování (každý obsahuje 20 úloh)

Čas: 170 minut (90 min. na oddíly OSP Z + 40 minut na každý z rozšiřujících oddílů).

 

Průběh testování, pomůcky, výsledek

Jednotlivé oddíly jsou řešeny postupně v pořadí verbální – analytický – kvantitativní (OSP Z) – kritické myšlení – abstraktní uvažování (OSP R). Čas vyhrazený pro řešení jednotlivých oddílů není převoditelný. K řešení testu nejsou povoleny žádné pomůcky kromě psacích potřeb a volných papírů na poznámky.

Výsledek ze zkoušky má podobu tzv. harmonizovaného percentilu. Skóre testu (počet bodů) se přepočítá na dosažený percentil, tedy číslo od 0 do 100. Mezi 0 a 100 jsou seřazeni všichni účastníci testování, přičemž 0 je nejhorší výsledek a 100 nejlepší. Dosažený výsledek uchazeči ukáže, kde na tomto pomyslném žebříčku umístil (např. percentil 70 znamená, že jste 70% ostatních předstihli a 30% naopak dopadlo lépe). Harmonizace percentilu znamená, že výsledek zároveň bere v úvahu náročnost různých variant testů (stejně jako u všech dalších testů v NSZ).

 

Fakulty si vybírají jednu z variant

To, zda bude uchazeč absolvovat OSP Z nebo OSP R, bude záležet na fakultě, na kterou se budete hlásit. Fakulty, které podle výsledků OSP budou přijímat, stanoví v podmínkách přijímacího řízení, zda budou pro své obory požadovat jednu či druhou variantu. Může se stát, že fakulta pro některý obor stanoví povinnost absolvovat OSP R, pro jiný OSP Z. Proto je důležité sledovat podmínky stanovené fakultami a podle toho se ke zkouškám přihlašovat.

 

Když absolvujete OSP R, získáte zároveň výsledek z OSP Z

OSP R v sobě zároveň obsahuje OSP Z, takže uchazeč získá zároveň výsledky z obou variant. Ale pozor – pokud absolvuje v jednom termínu OSP Z, není možné v následujících termínech doplňovat pouze zbývající oddíly. Zkoušku OSP R je nutné skládat vcelku, nikoliv na části.

Pokud tedy uchazeč není zcela jednoznačně rozhodnut, že chce absolvovat jen zkoušku OSP Z, zvolit by měl raději OSP R. Nic tím neztratí, výsledek se naopak může později hodit.

 

Více o testu OSP na www.scio.cz/nsz.Komentáře