Svět z mnoha pohledů – zářijová výstava Jihočeské univerzity v Praze

Akce, služby, aktivity |

Jihočeská univerzita připravila na září výstavu „Svět z mnoha pohledů“, který představuje to nejlepší k dvacetiletí univerzity.
Do 27. září 2012 můžete denně mimo pondělí v době od 10 do 17 hodin navštívit v reprezentativních sálech pražského Clam-Gallasova paláce dosud největší přehlídku dosažených úspěchů výzkumu, vědy, tvůrčí práce a pedagogického úsilí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a spolupracujících pracovišť Akademie věd ČR.

Výstava, kterou organizátoři pojmenovali Univerzita – Svět z mnoha pohledů, je určena široké veřejnosti s cílem popularizovat výsledky vědy a vzdělávání na Jihočeské univerzitě za dvacetiletí její existence.

Jihočeská univerzita připravila výstavu ve spolupráci s Comeniem, o.p.s.  V deseti sálech Clam-Gallasova paláce na Starém Městě se vedle 65 posterů/panelů v české a anglické jazykové verzi prezentuje množství exponátů, přístrojů, sbírek, výtvarných prací a  uměleckých děl či 3D fotografií.  Výstava je doplněna také videosmyčkou z prostředí univerzity a odborných pracovišť.

V rámci doprovodného programu se 25. září (od 10 a 12 hodin) uskuteční přednášky: „Proč jsou některé chemické látky nebezpečné” prof. RNDr. Jiřího Patočky, DrSc. ze Zdravotně sociální fakulty JU a přednáška „Mozek a jeho člověk – Hranice lidského poznání ve výzkumu mozku”  Josefa Lazara, Ph.D., z Ústavu nanobiologie a strukturní biologie CVGZ AV ČR, v.v.i. a Přírodovědecké fakulty JU.

Výstava bude 26. září 2012 od 18 hodin završena odbornou rozpravou předních osobností vědy a výzkumu pod názvem VĚDA: NUTNOST nebo LUXUS? – uspořádanou v předvečer 2. Noci vědců v Clam – Gallasově  paláci a u příležitosti zakončení výstavy JU. Rozpravě bude předsedat rektor pořádající univerzity profesor Libor Grubhoffer.

Počet a zejména pestrost a různorodost zařazených exponátů a ukázek odráží samotný název výstavy “Univerzita – Svět z mnoha pohledů“. Expozice nabídne mimo jiné ukázky výtvarných děl pedagogů a studentů katedry výtvarné výchovy, artefakty z ateliéru arteterapie, pomůcky pro postižené děti, preparované vodní živočichy, jezírko s rostlinami apod. K vidění budou ukázky archeobotanických nálezů i série 3D snímků (které bude nutné prohlížet v červenomodrých brýlích) z výukového pracoviště optické mikroskopie. Na výstavě bude takto možné pozorovat sérii snímků nejrůznějších dřev a uhlíků z archeologických nalezišť v ČR a v Egyptě, které vznikly při dokumentaci archeologických předmětů. Těšit se samozřejmě můžete i na spoustu dalších exponátů z různých odvětví vzdělání a výzkumu univerzity.

Vstup na výstavu je po celou dobu konání volný. Více informací naleznete na webových stránkách školy.

 

Zdroj: TZ JČUKomentáře