Zájem o studium na JČU vykazuje srovnatelnou meziroční úroveň

Aktuality |

Podle statistických údajů Jihočeské univerzity klesl počet podaných přihlášek pouze nepatrně.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích registruje pro akademický rok 2012/13 pouze malý pokles v počtu podaných přihlášek. Proti loňským 12 027 přihláškám evidovala k 28. květnu 2012 celkem 11 268 přihlášek do prvních ročníků tříletých bakalářských a pětiletých magisterských oborů.

Stávající zájem nových uchazečů je velmi příznivý i vzhledem k tomu, že se v posledních letech ke studiu na JU stabilně hlásilo vždy zhruba čtyřnásobně více uchazečů, než mohla univerzita z kapacitních důvodů přijmout.

Prorektor pro studium prof. Miroslav Papáček uvedl, že univerzita předpokládá přijmout do prvních ročníků přibližně 3000 úspěšných uchazečů, což se odvíjí od limitu financovaných studentů.

Na nižším počtu přihlášek se již začíná projevovat nepříznivá demografická křivka projevující se v poklesu počtu maturujících studentů na středních školách. Do toho vstupuje též redukovaný rozpočet pro vysoké školy na příští období. Tato okolnost nás mimo jiné přinutí zpřísnit vstup absolventů bakalářských oborů do navazujících magisterských oborů a podobné omezení se bude týkat i přijímání do doktorských studijních programů. Pevně doufám, že pozitivním dopadem bude vyšší konkurence a tudíž i tlak na samotné studenty, aby se snažili o co nejlepší výkony během studia,“ říká rektor univerzity prof. Libor Grubhoffer.

Nově otevřené obory

V akademickém roce 2012/13 nabídne Jihočeská univerzita pět nových oborů. V prezenční formě studia se tak bude jednat o bakalářský obor Ochrana vod na Fakultě rybářství a ochrany vod, Přírodovědecká fakulta připravila v prezenční formě bakalářský přeshraniční obor Bioinformatics/Bioinformatika. Teologická fakulta nabízí bakalářský obor Teologie v prezenční i kombinované formě studia a také dvouoborovou kombinaci bakalářských prezenčních oborů Teologie a Filosofie.

Aktuálně vypsaná 2. kola přijímacího řízení

Na Teologickou fakultu si můžete podat přihlášku ke 2. kolu přijímacího řízení do 17. srpna 2012. Celkem si můžete vybrat z 18 oborů nebo kombinací v prezenční i kombinované formě studia (např. Teologie, Humanistika, Filosofie, Učitelství náboženství a etiky).

Fakulta rybářství a ochrany vod vypsala 2. kolo přijímacího řízení do dvou bakalářských oborů: Rybářství (prezenční i kombinovaná forma studia), Ochrana vod (prezenční forma). Termín uzávěrky přihlášek je 3. srpna 2012.

Výuka na Jihočeské univerzitě probíhá v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které tvoří širší vědní základ 253 studijním oborům se specializacemi v prezenční a kombinované formě studia.

 

Zdroj: jcu.czKomentáře