Nevíte co o prázdninách? Chcete si rozšířit obzory? JČU nabízí letní školy

Akce, služby, aktivity |

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pořádá přes léto pravidelně řadu letních škol a výukových kurzů. Letos nabízí celkem devět akcí.
I letos pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pravidelné letní školy a kurzy, kterých se mohou zúčastnit i středoškoláci. Pět z nich, tedy převážnou většinu, organizuje univerzita během července.

Nabídka letních škol a kurzů zahrnuje mimo jiné intenzivní jazykové kurzy, kurzy zaměřené na samostatnou práci v rámci malých vědeckých projektů, kurzy se zaměřením na management, sociologii, politické vědy, biologii apod. Akce navíc nejsou určeny výhradně středoškolákům, ale i vysokoškolákům a některé i dalším zájemcům bez omezení.

Kurzy a letní školy

Managing International Business Summer School 2012: tato mezinárodní škola je pořádána Ekonomickou fakultou ve spolupráci s australskou Victoria University v Melbourne. Hlavní náplň tvoří odborný program se zaměřením na management a exkurze do významných firem. Tato letní škola se koná v termínu 20. června až 20. července 2012.

Letní rybářská škola 2012 pro studenty středních i vysokých škol: letní školu pořádá ve dnech 2. až 27. července 2012 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický FROV JU. V tomto čtyřdenním kurzu budou účastníci pracovat na zadaném projektu, zúčastní se zajímavých přednášek a exkurzí spolu se závěrečným sympoziem, kde budou odprezentovány jednotlivé projekty spolu s jejich výsledky.

Letní škola a Schola ludus: tyto dvě akce pořádá Škola komplexních systémů FROV JU ve spolupráci s Ústavem nanobiologie a strukturní biologie CVGZ AV ČR,v.v.i. v Nových Hradech od 1. do 28. července 2012. Letní škola je určena středoškolákům, zatímco Schola ludus vysokoškolákům. Účastníci vypracují v laboratořích JČU a Akademie věd vlastní vědecký projekt, jenž následně na závěrečném workshopu odprezentují.

Sommerkolleg 2012: od 1. do 21. července 2012 potrvá letní škola českého a německého jazyka, kterou společně organizují Pedagogická fakulta JU a Universität Wien. V Českých Budějovicích se bude společně učit 18 studentů z České republiky a 18 studentů z Rakouska. Denní program se bude skládat z jazykové výuky, volitelných odborných seminářů a doplňkových akcí – exkurzí, autorských čtení a přednášek.

Letní škola Armstrong Atlantic State University: od 4. do 20. července 2012 přivítá Jihočeská univerzita již potřetí studenty letní školy z Armstrong Atlantic State University (Savannah, Georgia, USA). Letos se školy zúčastní celkem 12 studentů a 3 profesoři v oborech sociologie, politické vědy a kriminalistika. Mimo plánovaného výukového programu skupinu čeká návštěva Hluboké nad Vltavou, Českého Krumlova a Třeboně, ale také čtyřdenní výlet do Vídně, Budapešti a Keszthely. Kurzy v rámci této letní školy budou přístupné i studentům JČU.

Letní škola slovanských studií: třítýdenní kurz je určen zejména pro zahraniční studenty češtiny a slavistiky, učitele a překladatele i pro laické zájemce o český jazyk. Letos se v termínu 20. srpna až 7. září 2012 uskuteční již po jednadvacáté. Letní škola slovanských studií je organizována Ústavem bohemistiky Filozofické fakulty JČU.

Týden se současnou biologií: šestý ročník akce, která 25 vybraným středoškolským studentům přiblíží metody moderního biologického bádání, se uskuteční od 3. do 7. září 2012. Účastníci se každý den seznámí s vybranou oblastí biologie – algologií, molekulární biologií, zoologií atd. Získané poznatky využijí při praktických cvičeních jak v laboratořích, tak i v terénu.

Letní škola migračních studií: mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ve spolupráci s katedrou společenských věd Pedagogické fakulty JČU zvou studenty bakalářských, magisterských a doktorských programů na IOM Letní školu migračních studií, která proběhne ve dnech 3. až 7. září 2012 na JČU. Jedná se již o čtvrtý ročník letní školy migračních studií, která se v minulých letech konala na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci (2009 a 2010) a na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. Vzhledem k účasti zahraničních lektorů i studentů je výukovým jazykem angličtina.

 

Zdroj: TZ JČUKomentáře