FF UK pořádá vzdělávací akce pro nadané středoškoláky

Akce, služby, aktivity |

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze organizuje vzdělávací akce pro nadané středoškoláky. Komu jsou určeny a jaké jsou podmínky účasti?
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pořádá v letošním létě vzdělávací akce pro nadané středoškoláky, a sice letní kurz „Léto s FFUK“ a odborné stáže „24 hodin s FF UK“.

První ze zmíněných se bude konat od 27. do 30. srpna 2012. V rámci kurzu se účastníci seznámí se základy vědecké práce v humanitních oborech, metodologií vědy, efektivním studiem, jak pracovat s odbornými informačními zdroji a literaturou, jak tvořit a prezentovat vědecké práce nebo jakým způsobem je hodnocena věda v České republice.

Odborné stáže „24 hodin s FF UK“ budou probíhat v termínu od 3. září do 4. prosince 2012 na vybraných katedrách a ústavech Filozofické fakulty UK. Konkrétní doba konání stáže bude záležet na domluvě studenta s vedoucím daného kurzu. Obsah stáže nabízí seznámení účastníků s prostředím fakulty, vyzkoušením si role vysokoškolského studenta, setkání s vědeckými osobnostmi oboru a pod vedením odborného školitele se zapojí do vědecko-výzkumné činnosti preferované katedry či ústavu.

Pro účast je nutné splnit pouze jednu podmínku, a to mít statut studenta střední školy v současném i následujícím školním roce 2012/13. Přihlášky a podrobnější informace spolu s podmínkami naleznete na webových stránkách FF UK. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 30. června 2012, takže neotálejte!

 

Zdroj: MŠMTKomentáře