Společnost pro projektové řízení zahájí certifikaci studentů

Aktuality |

Certifikační orgán občanského sdružení Společnost pro projektové řízení (SPŘ) začíná s Národní certifikací studentů, jež posuzuje znalosti týkající se projektového řízení.
Cílem je tvorba jednotného a všeobecného certifikátu, který by studenti získali za své znalosti v oblasti projektového řízení a následně využili při studiu i v budoucí kariéře. Uvedení certifikace zahájil mimo jiné i pilotní projekt na Univerzitě obrany a Mendelově univerzitě v Brně, kterého se zúčastnilo asi 300 studentů.

Informaci o oficiálním zahájení se potom studenti dozví z úst garanta projektu, doktora Jaromíra Pitaše, v rámci dubnové konference Projektový management 2012. Na této konferenci bude také veřejnost seznámena s výsledky pilotního projektu.

Certifikaci získají ti studenti vysokých škol, kteří absolvují určené akreditované kurzy a úspěšně z nich složí zkoušku. Díky univerzálnosti certifikátu by takoví studenti mohli mít v budoucnu výhodnější pozici při hledání zaměstnání. Podle Pitaše bude osvědčení Národní certifikace studentů dokladem, který bude pro zaměstnavatele potvrzovat znalosti uchazeče o práci v oblasti projektového řízení.

Národní certifikace studentů je unikátním projektem snažícím se o vyšší konkurenceschopnost absolventů vysokých škol na trhu práce.Komentáře