Maturuji.cz nabízí maturitní zkoušku nanečisto

Ostatní |

Státní maturita čeká v letošním školním roce téměř 100 tisíc žáků středních škol.
I přestože si středoškoláci v říjnu vyzkoušeli maturitní generálku, většina z nich nadále žije v obavách a v nejistotě z nové podoby zkoušky. Mohou za to i zapeklité úlohy z generálky. V jedné z nich měli maturanti určit, zda je nápis Žádáme cestující, aby se za jízdy přidržovali důležitým upozorněním, naléhavou žádostí, nezávazným doporučením nebo zdvořilou výzvou.

 

Státní maturita bude vyžadovat pečlivější přípravu než v minulosti a maturanti, tedy alespoň ti zodpovědní, jsou si toho vědomi. Z průzkumu, který provedla společnost Scio na středních školách, vyplývá, že 50 % maturantů se na maturitu připravuje průběžně a 41 % má v plánu pustit se do přípravy se začátkem druhého pololetí. Strašení ministerstva školství, že maturitu neudělá každý pátý žák, očividně zabírá. Očekává se, že v maturitní pasti uvíznou spíše žáci středních odborných škol a učilišť než gymnazisté. Dobrou zprávou je, že před maturanty je stále ještě dostatek času na to, aby dokázali zabránit tomu, že pro ně maturita skončí fiaskem.

 

Školy chtějí žáky připravovat, jde jim o krk


Ze stejného průzkumu, který se zaměřil také na postoj škol, vyplývá, že školy v převážné většině plánují cílenou přípravu svých studentů, aby státní maturitu zvládli. Školám jde často o jméno a dokonce i o existenci. Z jednání mezi ministerstvem školství a hejtmany totiž vyplynulo, že kraje, které jsou zřizovateli středních škol, vítají snahu MŠMT redukovat počty středních škol. Výsledky státních maturit se přitom nabízejí jako dostupný „bič“.

Příprava ve školách však bude mít různý rozsah a různou intenzitu, někde neproběhne vůbec. Žáci středních škol se tedy budou muset poohlédnout i jinde. Vedle finančně nákladnějších prezenčních kurzů, které nabízí řada agentur, mohou využít nabídky serveru Maturuji.cz. Na webových stránkách lze objednat on-line testy pro čtyři předměty a v brzké době bude nabídka rozšířena také o tištěné sady, obojí za dostupný poplatek v řádu desetikorun či stokorun. Server také zdarma nabídne nácvik hodnocení písemných prací.

 

Maturita nanečisto proběhne v březnu


Největším lákadlem serveru Maturuji.cz je Maturita nanečisto. Jde o zkoušku probíhající přímo ve školních lavicích, kde si maturanti budou moci ověřit své znalosti v testech z českého jazyka, angličtiny, němčiny a matematiky. Nabízí se jim i možnost vyzkoušet si písemnou práci, která bude hodnocena kvalifikovanými hodnotiteli. Řada maturantů má tak možnost seznámit se s podobou písemné práce, na níž narazí u maturity, vůbec poprvé. Zkouška nanečisto se bude konat ve všech větších městech ČR 19. března. Na přihlášku mají maturanti čas do 4. března. Díky maturitě nanečisto se účastníci dozví, zda by překonali stanovenou hranici úspěšnosti. Informováni budou i o tom, jak by se svým vlastním výsledkem obstáli ve srovnání s ostatními účastníky zkoušky.

 

Více na www.maturuji.cz

 

Učitelé mohou uplatnit kvalifikaci hodnotitele státních maturit


Pro kvalitní zajištění Maturity nanečisto hledáme hodnotitele písemných prací z českého jazyka, kteří mají s hodnocením zkušenost. Přihlaste se na www.scio.cz/hodnotitel.Komentáře