VŠCHT: Od příštího akademického roku nový obor na fakultě chemicko-inženýrské

Aktuality |

Fakulta chemicko-inženýrská nabízí od akademického roku 2012/13 studentům nově akreditovaný bakalářský obor Analýza léčiv.
Od příštího akademického roku se pro nové studenty otevírá možnost studovat na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze nově akreditovaný obor Analýza léčiv. Tento tříletý bakalářský obor má pomocí mnoha inovovaných i zcela nových předmětů zaplnit poptávku po specialistech ve farmaceutickém průmyslu.

Fakulta chemicko-inženýrská na VŠCHT v Praze získala projektem od Evropského sociálního fondu prostředky k vytvoření nového studijního oboru Analýza léčiv, který má rozšířit a inovovat celý bakalářský studijní program Syntéza a výroba léčiv.

Úspěšní uchazeči tak v bakalářském stupni získají specifické znalosti z oblasti stanovování a analýzy léčiv, i z oblasti moderních diagostických metod. Důraz bude kladen především na nejmodernější metody instrumentální kvalitativní a kvantitativní analýzy na základech moderní chemie. V rámci projektu studenty čeká 6 nových odborných předmětů. Stranou nezůstanou ani předměty zaměřené na „soft-skills“, čili vyjednávání a konfliktní komunikace spolu se systematickým řešením problémů.

Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) je nejmladší fakultou VŠCHT. Založena byla roku 1960 s ohledem na potřeby chemického průmyslu, tedy rozvoj nejen chemických, ale i procesních a ekonomických oborů. Fakulta nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy, jejichž absolventi nacházejí uplatnění v nejrůznějších odvětvích chemického, petrochemického i potravinářského průmyslu. Významné možnosti uplatnění poskytuje i průmysl farmaceutický a oblast ochrany životního prostředí.

 

Zdroj: VSCHT.czKomentáře