Plzeňská právnická fakulta nesmí přijímat nové uchazeče

Aktuality |

Odbor vysokých škol odebral Fakultě právnické ZČU v Plzni akreditaci magisterského studijního programu.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informovalo v tiskové zprávě ze 24. května 2012, že odbor vysokých škol rozhodl na návrh Akreditační komise o odebrání akreditace Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Fakulta tak nesmí do magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ se studijním oborem „ Právo“ nabírat nové studenty.

Vedení Západočeské univerzity v tiskovém prohlášení konstatuje, že je toto rozhodnutí plně v souladu s předchozími stanovisky kolegia rektorky, Akademického senátu ZČU a Vědecké rady ZČU, jež do tohoto programu nedoporučily fakultě nové uchazeče přijímat.

Akreditační komise navrhla MŠMT již v únoru odebrání akreditace celému magisterskému studiu, avšak tehdejší ministr Dobeš akreditaci navzdory rozhodnutí komise prodloužil do roku 2016.

Osud Fakulty právnické je v současnosti nejistý, protože proti tomuto rozhodnutí Dobeše podala Akreditační komise v březnu Nejvyššímu státnímu zastupitelství podnět k žalobě.

 

Zdroj: MŠMT.czKomentáře