Ministr školství Fiala stáhl plánovanou reformu vysokých škol

Aktuality |

Ministr školství prof. Petr Fiala oznámil plánované kroky ohledně reformy vysokého školství.
Ministr školství Petr Fiala oznámil po jednání s Českou konferencí rektorů plánované kroky reformy vysokých škol. Podle ministra je v současném období nejen ekonomické krize potřeba řešit změny v systému vysokého školství velmi obezřetně.

Na základě ministrova rozhodnutí stáhlo MŠMT věcný záměr zákona o vysokých školách. Vysoké školství tak bude reformováno formou novelizace nynějšího vysokoškolského zákona. Legislativní kroky chce ministr nejdříve projednat se zástupci vysokých škol, aby předešel neshodám a dosáhl zlepšení systému zajišťování kvality.

Zejména ministerstvo přepracuje věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům, která nebude vázána na školné. Nově by navíc měla novelizace zajistit možnost studentských půjček na životní náklady spojené s vysokoškolským studiem. Otázka zápisného však zatím nebyla dořešena.

O uzavřené dohodě mezi MŠMT a veřejnými vysokými školami ve věci snížení limitu počtu studentů jsme vás již v článku informovali. V akademickém roce 2012/13 tak bude limit pro celkový počet studentů na veřejných vysokých školách snížen o 5% a limit pro uchazeče přijímané do prvních ročníků téměř o 10%.

 

Zdroj: MŠMTKomentáře