Ministr školství Fiala představil výsledky jarní části státních maturit

Aktuality |

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. Petr Fiala prezentoval výsledky jarní části letošních státních maturit. Zároveň představil plán, kterým se bude zkouška do budoucna ubírat.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala, který před nedávnem převzal funkci po Pavlu Dobešovi, představil na tiskové konferenci výsledná data letošních státních maturit spolu se zásadními nedostatky. Nastínil také plánované kroky ke změně stávajícího systému, přičemž podotkl, že s obecným konceptem souhlasí, neboť je důležité zajistit minimální srovnatelný standard středoškolského vzdělání.

Ke společné části státní maturity se letos přihlásilo celkem 103 066 žáků. Z tohoto počtu vykonalo všechny povinné zkoušky 93 256 maturantů a v řádném termínu složilo úspěšně zkoušky 69 569, což představuje 81,4 % úspěšnost.

Neúspěšných bylo 15 919 studentů, kteří tvoří 18,6 % z celkového počtu zúčastněných. Meziročně tak došlo k 1,7 % nárůstu neúspěšnosti. U cizích jazyků se neúspěšnost dokonce snížila o 0,6 %, avšak u matematiky se naopak o 1,3 % zvýšila.

Možnosti podat žádost o přezkoumání výsledků využilo k 19. červnu 2012 celkem 6 942 žáků. Naprostou většinu (4 237 žádostí) podali studenti ve věci písemné práce z českého jazyka v základní úrovni obtížnosti. Doposud byl proveden oponentní posudek u 3 262 žádostí a ke kladnému vyřízení doporučili revizní oponenti 121 žádostí, tedy 3,71 %.

Ke zlepšení kvality maturitní zkoušky má do budoucna podle ministra přispět finanční a procesní audit projektu maturit, který začíná 20. června 2012 a potrvá do konce srpna.

Dalším krokem je vytvoření pracovní skupiny složené ze 14 odborníků s různými názory na státní maturity. Cílem pracovní skupiny je důkladná analýza letošního a loňského ročníku maturit, aby mohlo ministerstvo provést vhodnou úpravu. Ta by měla být následně spolu s dlouhodobými změnami v samotné koncepci maturit provedena snadno a rychle.

Ministr Fiala v závěru vyjádřil vlastní představu hlavních změn maturit, které by měly být organizačně jednodušší, levnější a lidštější.

 

Zdroj: MŠMTKomentáře