3. kolo přijímacího řízení na VŠPJ

Aktuality |

Stále zvažujete studium na VŠ? Vysoká škola polytechnická Jihlava vypsala 3. kolo přijímacího řízení do dvou oborů zaměřených na informační technologie.
Vysoká škola polytechnická Jihlava vypsala 3. kolo přijímacího řízení do tříletých bakalářských oborů Aplikovaná informatika a Počítačové systémy.

Základním cílem studia oboru Aplikovaná informatika je poskytnout absolventovi prakticky zaměřené vzdělání v oblasti informatiky, ekonomie a managementu. Studenti si tak osvojí odborné znalosti a dovednosti nejen v oborově povinných předmětech, ale i ve volitelných předmětech. Specializovat se tak mohou v informatice, ekonomice nebo managementu. K prohloubení praktického vzdělání je součástí studia povinná odborná praxe v celkové délce 14 týdnů.

Mimo znalostí odborných předmětů si posluchač odnese i poznatky z oblasti právní, ekonomické i jazykové. Znalost anglického jazyka má zejména umožnit aktivní komunikaci s obchodními partnery a rozšiřovat a zdokonalovat odborné vědomosti.

Studijní obor Počítačové systémy poskytuje absolventovi prakticky zaměřené technické vzdělání v oblasti elektrotechniky, informatiky a komunikací. Studenti získají v průběhu studia odborné znalosti a dovednosti v oborově povinných i volitelných předmětech, které mají zejména zprostředkovat specializaci v elektrotechnice/elektronice, informatice nebo komunikační technice.

Výhodou studia je výuka od samotných základů, jež nevyžaduje žádné předchozí znalosti programování. K získání praktických zkušeností je součástí studia povinná odborná praxe v celkové délce 14 týdnů. Stejně jako u Aplikované informatiky získá posluchač v průběhu studia znalosti týkající se právní, ekonomické stránky podnikání a znalost anglického jazyka.

Pro bližší informace a elektronickou přihlášku navštivte webové stránky VŠPJ. Uzávěrka přihlášek 3. kola je 12. srpna 2012.

 

Zdroj: VŠPJKomentáře